Forfatter: Claus

Vindmesse i København

Fra den 25-27 april samles mere end 500 virksomheder til WindEurope’s Annual Event i København. Der kommer mere end 10.000 gæster og selvfølgelig vil Grenaa Havn også være tilstede som en af Danmarks førende ‘vind-havne’.

Vi er på vores sædvanlige fællesstand sammen med flere andre virksomheder i netværket DWP System Supplier.

Vi er klar til at snakke vind, logistik, bæredygtighed, genanvendelse og andre spændende emner som relaterer til vindindustrien. Vi er der alle dage fra klokken 9-18.

Fra Grenaa Havn A/S kan du møde:

Henrik Carstensen, CEO
Theis Gisselbæk, CCO

Du finder os i Hal E, Stand D54. Vi glæder os til tre dage med vind på programmet. Læs mere om Grenaa Havns forretningsområde vind på dette link

Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i Grenaa Havn A/S, onsdag den 19. april kl. 11.00 på Havnecentervej 1, 8500 Grenaa.

Deltagelse registreres til Pia Møller Christensen på e-mail: pmc@grenaahavn.dk senest den 11. april 2023

Vindenergimesse i Hamborg

Når WindEnergy Hamburg afholdes i denne uge, kan du finde Grenaa Havn i Den Danske Pavillon, hal B1.EG stand nummer 504, hvor vi blandt andet står sammen med DWP System Suppliers.
Grenaa Havn hjælper med logistik til offshore vind.

WindEnergy Hamburg er et af de allerstørste vind energi messer i verden og vi er klar til at fortælle nuværende og kommende kunder om de faciliteter, vi kan tilbyde på Grenaa havn. Det lige fra vores erfaringer om at være primær havn for Anholt Havvindmøllepark til vores gode besejlingsforhold og bassindybder.

vindmølle vinger på Grenaa havn. Grenaa Havn - logistik til offshore vind

På WindEnergy Hamburg vil vi selvfølgelig tale om, hvad vi helt generelt kan tilbyde vores kunder og samarbejdspartnere. Men der er også tre meget vind specifikke ting, vi gerne vil tale om. Det er offshore vindmølleparker, det er flydende havvindmølleparker og sidst men ikke mindst vil vi gerne tale om Power-to-X, som i daglig tale bare kaldes PTX.

Alle tre ting er en del af den grønne omstilling som ikke bare Danmark, men hele verden nu og i de næste mange år skal udvikle. På Grenaa Havn har vi erfaringen og viljen, til at understøtte de virksomheder og projekter som skal drive den grønne omstilling fremad en del hurtigere, end vi havde forestillet os for bare et lille år siden. Allerede nu ser vi ind i en vinter, hvor der kan blive mangel på el, blandt andet fordi der mangler naturgas på det europæiske marked og med EU’s Marienborgaftale er der sat turbo på vind- og solenergi i hele EU. I det lys er Grenaa Havn en aktiv og ansvarlig medspiller i den grønne omstilling – vi glæder os til fire spændende vindenergidage i Hamborg, hvor vi ser frem til at møde nuværende og nye kunder.

Læs mere om hvad vi kan tilbyde som erfaren samarbejdspartner indenfor vind og offshore vind

Færgefart til og fra Sverige sikret til 2034

Grenaa Havn og Stena Line har indgået en ny besejlingsaftale, som strækker sig til udgangen af 2034, og aftalen lægger sig fint i forlængelse af partnerskabsaftalen ’Kattegatalliancen’ mellem Norddjurs Kommune og Halmstad Kommune. Med besejlingsaftalen sikres en stabil og fast færgeforbindelse mellem Østjylland og det sydlige Sverige, og Stena Line har derfor et mål og et håb om at antallet af turister og lastbiler på ruten vil stige i de kommende år.

Ny aftale er en gevinst for miljøet

Siden 1. februar 2020 har Stena Lines færge sejlet mellem byerne Grenaa og Halmstad. Med den nye besejlingsaftale er der sikret færgefart mellem de to regioner helt frem til og med 2034. Det betyder blandt andet, at vognmænd og speditører kan være sikre på, at deres lastbiler kan skyde genvej over Kattegat og ikke er afhængig af at køre over Storebælt og Øresundsbroen for at komme til og fra Sverige.

”Vi er glade for, at vi med denne flerårige aftale med Stena Line kan tilbyde et alternativ til den lange vej over Fyn og Sjælland. Hvis vi kan få endnu flere lastbiler til Sverige og Danmark via vandvejen, vil det være godt for miljøet og betyde en betydelig reduktion af CO2 udledningen. Det har været vigtigt for os, at aftalen strækker sig over mange år, så transportbranchen har mulighed for at planlægge deres rutenet over en flerårig periode”, fortæller CEO Henrik Carstensen, Grenaa Havn A/S.

Giver vækst i Kattegatregionen

Også borgmesteren i Norddjurs Kommune er begejstret for den nye aftale, som ifølge ham vil give optimale forhold for at stimulere væksten i turismen og erhvervslivet i Kattegatregionen.

”Det er en rigtig god aftale for Norddjurs Kommune og hele Østjylland. Aftalen mellem Grenaa Havn og Stena Line garanterer, at der er en stabil og god færgeforbindelse de næste mange år. En færgeforbindelse som binder Kattegatregionen sammen. Det er grundlaget for, at vi sammen med vores partnere i Kattegatalliancen kan udbygge regionen, så vi skaber de bedste vækstforhold for udviklingen af erhvervslivet og turismen på begge sider af Kattegat”, siger Kasper Bjerregaard, borgmester i Norddjurs Kommune, og fortsætter:

”Aftalen sætter en tyk streg under vigtigheden af, at vi får udbygget 2 plus 1 vejnettet mellem Grenaa og Aarhus, og at infrastrukturforliget ’Danmark Fremad – Infrastrukturplan 2035’ bliver gjort til virkelighed”.

Miljøvenlig transportmulighed

”Hos Stena Line glæder det os at indgå en langsigtet aftale om færgeforbindelsen mellem Grenaa og Halmstad og dermed forsat at kunne tilbyde vores fragtkunder og passagerer en effektiv og miljøvenlig transportmulighed på tværs af Kattegat. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Grenaa Havn og Norddjurs Kommune i de kommende mange år”, siger Kim Lindholm, Operations Manager, Port and Terminals Stena Line ”.

Fakta:

  • Færgeforbindelsen mellem Grenaa og Halmstad har to daglige afgange.

  • Der har i omkring 65 år været en færgeforbindelse mellem Grenaa og Sverige. Stena Line har stået for forbindelsen i cirka 40 år.

Nye og opgraderede mødefaciliteter

Vi er færdige med endnu en etape af moderniseringen af vores Havnecenter på Grenaa havn. Det fejrede vi i begyndelsen af måneden med en minikonference, hvor der var fokus på bæredygtighed, klima og FN’s verdensmål.

Grenaa Havns CEO Henrik Carstensen fortalte gæsterne om, hvordan vi i vores hverdag arbejder med bæredygtighed og verdensmål, og så havde gæsterne fornøjelsen af en times foredrag med Christine Feldthaus – blandt andet kendt fra tv-programmerne ‘Kender du typen’ og ’Gæsten og Hesten’. Hun kom omkring en del emner i sit foredrag om danskernes forskellige tilgang til bæredygtighed, og havde primært fokus på forbrug, energi og bæredygtighed.

Mødelokaler med plads til mange mennesker på Grenaa Havn

Mødelokaler – måske noget for jer?

Vi vil så gerne dele vores faciliteter med andre, i stedet for at de indimellem bare står tomme – det er nemlig også bæredygtighed og klimavenligt at dele.

Flotte moderne mødelokaler på Grenaa Havn

Derfor tilbyder vi vores kunder og samarbejdspartnere at leje sig ind vores lokaler, hvis I skal have et arrangement eller holde et møde i maritime omgivelser. Det kan I nu gøre i vores lyse lækre Havnecenter centralt på Grenaa havn.

Nye og opgraderede mødefaciliteter på Grenaa havn

Lokalerne er lyse, venlige og med en størrelse der kan passe de fleste almindelige behov og er selvfølgelig med it-udstyr og storskærm, som passer til det enkelte lokale.

Klik her for at få mere info om vores kontor- og mødelokaler til udlejning

Fællesskab på tværs af Kattegat

I sidste uge havde vi den store fornøjelse at byde direktion og bestyrelse fra Hallands Havne, som er en del af samarbejdet i Kattegatalliancen, velkommen til Grenaa.

I løbet af et par døgn skulle de se nærmere på Grenaa Havn, høre om vores forretning og blandt andet møde borgmester Kasper Bjerregaard, Norddjurs Kommune.
Besøget blev rundet af med et besøg hos henholdsvis Kattegatcentret og Stena Recycling A/S

Kattegatalliancen er vigtigt for samarbejdet

Kattegatalliancen er et samarbejde på tværs af Kattegat mellem Halmstads kommun og Norddjurs Kommune, som er gjort muligt på grund af færgeforbindelsen som drives af Stena Line. Begge kommuner vil i et tæt samarbejde skabe muligheder for, at især turismen får gode vilkår, så ankomsthavnene bliver opfattet som mere end blot en færgeterminal.

Strategien er at gøre det attraktivt for færgegæsterne at blive i og omkring de to ankomstbyer, at spotte de attraktioner der findes lokalt og at gøre begge kommuner til et attraktivt sted at være erhvervsdrivende. På den måde kan vi i fællesskab skabe værdi på begge sider at Kattegat, så de rejsende i højere grad besøger de lokale attraktioner og får en oplevelse her, inden de drager videre.

Tak for opbakningen til åben havn

Pladsen var fejet, flagene bølgede smukt i vinden, havnens store mobilkraner stod linet op langs kajkanten – og havnens medarbejdere, klædt i gult til dagens anledning, var klar til at byde velkommen på Nordhavnen.

Mange glade gæster valgte at bruge lørdag formiddag og middag til et besøg på Nordhavnen, hvor der normalt er afspærret pga. ISPS-sikring og af sikkerhedshensyn. Grenaa Havn havde inviteret til Åben Havn arrangement med gaveposer, underholdning, musik, taler, mad og drikke fra kl. 10-13.

SØMANDSMUSIK, MAGI OG AFSLØRING AF KONKURRENCE

De Lystige Sømænd sørgede for en festlig, maritim stemning med sømandsviser og sang fra scenen, som meget passende bestod af en gardintrailer fra det lokale vognmandsfirma Rygaard Transport & Logistics. Fra scenen tryllebandt Henrik Svanekiær publikum på havnekajen med psykologisk magi og manipulation.

Et vigtigt punkt på programmet var også afsløringen af navnekonkurrencen, der skulle afgøre, hvilket navn den røde Gottwald kran fremover skal bære og ikke mindst den nye kæmpestore Liebherr kran. Dommerkomiteen havde forinden valgt imellem de indkomne forslag i konkurrencen, som blev afviklet hen over sommeren – og resultatet blev August til Gottwald kranen og Limone til Liebherr kranen.

Vinderne blev Søren Vogt og Else Brask, som begge fik overrakt præmier af borgmester Jan Petersen. Runner up blandt top tre i feltet var også Lars Hammer, som får overrakt sin præmie efter arrangementet.

STOR LOKAL OPBAKNING

Ifølge Henrik Carstensen, CEO, Grenaa Havn A/S oplever havnen stor opbakning og engagement fra lokalsamfundet. Grenaa Havn har en stærk historie bag sig, og mange har tidligere haft tradition for at komme på havnen for at følge med i aktiviteterne. En opbakning som Grenaa Havn gerne ville honorere ved at vise havnen frem.

”Normalt kan man følge lidt med i aktiviteterne via Grenaa Havns hjemmeside, på Facebook og Linkedin, men denne gang har vi valgt at gøre en ekstraordinær indsats for at vise kommunens borgere lidt mere af, hvordan havnen tager sig ud. Vi er selv ret stolte af vores havn”, konstaterer Henrik Carstensen.

”Grenaa Havn har præsteret nogle år med fremgang og rekordresultater, og derfor var tiden nu inde til at fejre det med vores omgivelser. På vegne af hele organisationen vil jeg sende en stor tak til alle de mange fremmødte for deres opbakning til arrangementet.”

Henrik Carstensen – CEO, Grenaa Havn

Grenaa Havn fortsætter nu det daglige arbejde med at efterleve den nyligt præsenterede strategi Partnerskabshavn for en grøn verden 2025.

© Grenaa Havn. All rights reserved.