Forfatter: Pia

Grenaa Havn leverer stor vækst i nyt strategiår

Grenaa Havn er kommet ud af 2021 med vækst på så højt et niveau, at havnen opnår et af de bedste resultater nogensinde. Havnen forventer at 2022 blive et konsolideringsår med fortsat fokus på forretningsudvikling og ISO-certificering af havnen.

Grenaa Havn rapporterer en omsætning på 68,2 millioner kr., hvilket er en stigning på cirka 12 procent fra 2020. På bundlinjen lyder årets resultat på 10 millioner kr., som også er en stigning fra sidste år.

”År 2021 skulle egentligt være et konsolideringsår, hvor vi for alvor begyndte at arbejde med den nye 2025-strategi Partnerskabshavn for en grøn verden. Derfor lå det ikke i kortene, at Grenaa Havn skulle præstere en omsætningsrekord, som topper de tre forhenværende rekordår. Det kan vi være rigtig stolte over”, udtrykker en tilfreds Bent Hansen, formand for bestyrelsen for Grenaa Havn A/S.

Grenaa Havns CEO, Henrik Carstensen, deler også formandens og bestyrelsens begejstring:

”Væksten kan blandt andet tilskrives, at vi på Grenaa Havn er dygtige til at lande ad-hoc projekter. Og så er den samlede organisation parat til, hurtigt og fleksibelt at handle på nye opgaver og føre dem i mål. Et af årets spændende projekter var pre-assembly af verdens største flydende havvindmølle TetraSpar. For Grenaa Havn er det stort at kunne bidrage til udviklingen af banebrydende projekter som f.eks. flydende havvind”.

CEO, Henrik Carstensen

Grøn omstilling af havnen

I relation til Grenaa Havns nye strategi, har havnen gjort adskillige fremskridt henimod en grøn omstilling af havnen:

”I 2021 indgik vi en leverandøraftale med energikoncernen NRGI. Det betyder, at vi har omstillet havnens strømforbrug til 100% dansk produceret, klimavenlig strøm. Vi har etableret ti el-ladestandere på havnens område, til brug for erhvervslivet, turister og privatbilister. I april fik vi leveret vores nye Liebherr kran, som er konverteret til at kunne køre på el. Derudover fortsætter vi vores proces med at etablere en endnu bedre energiinfrastruktur på havnen, hvor de største skibe og rigge kan tilkobles landstrømanlæg. Dermed får vores kunder en fleksibel adgang til havnens store opgradering på landstrøm fra 2 til 20 megawatt, som havnen også investerede i, i 2021”, fortæller Henrik Carstensen.

Forventninger til 2022

”Vi forventer, at år 2022 bliver et konsolideringsår. Helt aktuelt ydes der en stor indsats for at gøre Grenaa Havn attraktiv for fremtidens store projekter, som for eksempel kommende vindmølleparker i Kattegat og Femern”, fortæller formand Bent Hansen og fortsætter:

”Inden udgangen af 2022, forventer vi blandt andet at komme i mål med en ISO-certificering af havnen inden for kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse”.

Ny bestyrelse

Grenaa Havn A/S byder velkommen til de tre nye bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune: Anette Ruby Liebe, Benny Hammer og Jens Meilvang.

På det konstituerende bestyrelsesmøde, som blev afholdt i forlængelse af dagens generalforsamling, blev Bent Hansen udpeget til at fortsætte på formandsposten og Laura Hay Uggla bliver ny næstformand.
Udover førnævnte består bestyrelsen af Anne Bjerrekær, Lene Skovsgaard Sørensen, Jess Abildskou og Lars Møller.

På billedet deltager også CEO Henrik Carstensen og CFO Kirsten Hvid Schmidt. 

Klik her for at finde årsrapport og CSR-rapport for 2021

Anløbsforbud mod russiske skibe

Hos Grenaa Havn gør sig gældende følgende regler vedr. anløbsforbud mod russiske skibe:

Sanktionerne tilsidesætter havnens modtagepligt og træder i kraft pr. 16. april 2022.

Dette er et udsnit af orienteringen fra Trafikstyrelsen. På linket nedenfor findes nærmere beskrivelse af forbuddet, hvorledes fartøjer afvises, hvilke fartøjer der er omfattet samt undtagelser.

”Efter den 16. april 2022 vil det være forbudt for havne i EU at modtage fartøjer, der er registreret under russisk flag.”

I forbindelse med Den Europæiske Unions 5. sanktionspakke mod Rusland, er der den 8. april 2022 vedtaget et forbud mod russisk flagede fartøjers adgang til danske havne. Sanktionerne fremgår af forordning nr. 2022/576 af 8. april 2022 , der er direkte gældende i Danmark, og som tilsidesætter havnenes modtagepligt for de omhandlede fartøjer.

Klik her for at læse mere hos Trafikstyrelsen

Grenaa Havn køber 8.000 m2 lagerbygning

Grenaa Havn A/S køber og overtager pr. 1. maj 2022 en stor lager- og erhvervsbygning af Rygaard Transport & Logistic A/S.

Investeringen i den 8.000 m2 store lagerfacilitet kommer i naturlig forlængelse af de seneste års vækst på havnen, konstaterer Henrik Carstensen, CEO, Grenaa Havn A/S:

”På Grenaa Havn oplever vi en stor interesse for vores faciliteter og kompetencer. Den efterspørgsel tilstræber vi hele tiden at kunne imødekomme. Investeringen i lager- og erhvervsbygningen er derfor en del af vores generelle fokus på at styrke vores koncept om attraktive lagermuligheder og arealer”.

Ny længerevarende lejeaftale indgået

”Vi overtager bygningen med nogle lageraftaler, som selvsagt, fortsat vil gælde. Herudover vil vores gode samarbejdspartner Rygaard Transport og Logistic stadig have deres administration i bygningen. Derudover har vi indgået en spændende, længerevarende lageraftale med en anden kunde, hvorfor vi er i fuld gang med at gøre dele af bygningen og arealerne klar til at denne kunde rykker ind pr. 1. maj 2022”, konstaterer Henrik Carstensen.

Tilknyttet lagerbygningen opgraderer Grenaa Havn nu også et havneareal på 8.500 m2, der klargøres med ny belægning til brug for opbevaring af bl.a. gods og projektgods.

På fotoet står Henrik Carstensen foran den store lager- og erhvervsbygning, der er med til at styrke Grenaa Havn koncept om attraktive lagermuligheder og arealer.

Klik her for at læse mere om Grenaa Havns forretningsområde UDLEJNING

Fordele i et samarbejde

Grenaa Havn A/S rækker hånden ud i debatten om en mulig udvidelse af Aarhus Havn. I et høringssvar har Grenaa gjort opmærksom på, at der på spidsen af Djursland er gode muligheder for i et samarbejde at udnytte arealer, maskiner og dygtige kranførere til at hjælpe med håndtering af bulk gods som korn, foderstoffer, gødning, flis, skærver osv.

Havnen i Grenaa er en traditionel industri- og erhvervshavn med en lokalplan der sikrer, at der ikke kommer helårsbeboelse på havnen. Det betyder for havnen, at der kan håndteres produkter uden unødig gene for lokalbefolkningen. Det er et arbejdsområde med industri og metal, der også kan støje, men dog altid med respekt for omgivelserne og miljøet.

Klik her for at se TV2 Østjyllands indslag med begge havne

Engageret i verdensmålene

For Grenaa Havn er det vigtigt, at verdensmålene er bredt forankret i organisationen. Selv i arbejdet med bæredygtighedsstrategien for 2025 har medarbejderne været involveret.

Nu inviteres medarbejderne igen ind til debat og fælles drøftelse om, hvordan den enkelte kan bringe verdensmålene i spil i hverdagen. En formiddag i februar var alle derfor mødt op til fælles workshop og verdensmålsspil i Havnecentret. En formiddag med plads til dialog om og bredere kendskab til FNs verdensmål.

COWI med som ord- og spilstyrer

COWI faciliterede workshoppen og fungerede derfor både som ord- og spilstyrer hen over formiddagen. Grenaa Havns udvalgte verdensmål blev fremhævet og helt konkrete hverdagscases blev drøftet rundt i grupperne, alle med hver sin ”spilleplade”. Et spil hvor det ikke handlede om at komme først i mål, men til gengæld om at få en god debat om den grønne omstilling.

Konkrete handlingsforslag prioriteres

Resultat var en effektiv formiddag, hvor alle fik mulighed for at bidrage med konkrete ideer ud fra den enkeltes daglige arbejde. En masse gode og konkrete handlingsforslag blev samlet ind, hvorefter ledelsen nu går i “maskinrummet” og gør den svære men vigtige øvelse at prioritere, hvilke tiltag der er mulige at tage fat på.

Grenaa Havns bæredygtighedsstrategi har hidtil været at gå målrettet efter konkrete og særligt udvalgte elementer relateret til verdensmålene.

”Som industri- og erhvervshavn med en organisation på kun 22 individer, kan vi ikke arbejde med alle verdensmål på én gang. Men vi kan til gengæld gå helhjertet efter nøje og strategisk udvalgte målsætninger. Handlinger, der batter på kort og lang sigt – og giver god mening for både miljøet og på bundlinjen”, udtaler CEO i Grenaa Havn A/S Henrik Carstensen, der samtidig glæder sig meget over medarbejdernes engagement.

”Vi gør allerede mange, rigtig gode ting, og vi er også i mål med flere elementer af vores bæredygtighedsstrategi. Små og store skridt i den rigtige retning mod den grønne omstilling”, fremhæver Henrik Carstensen.

Klik her for at blive klogere på Grenaa Havns bæredygtighedsstrategi

Vindmølleprojekt med kold udfordring

Is i svensk havn sendte i foråret 2021 et stort vindmølleprojekt forbi Grenaa Havn. Et stort areal blev lynhurtigt klargjort og alt disponibelt materiel og mandskab trådte til.

I månedsvis var DHL Global Forwarding i planlægningsfasen med at fragte vindmølledele til Stavro onshore vindprojektet i det nordlige Sverige. En svensk vindmøllepark med to såkaldte sub-sites på samlet 254MW. Vindprojektet var et Siemens Gamesa (SGRE) projekt bestående af 62 vindmøller, som skulle fragtes fra Europa og Afrika til den svenske havn Köpmanholmen.

I transportflowet skulle der også leveres mølledele over vinteren, hvor der i Köpmanholmen og flere havne i Den Botniske Bugt er isrestriktioner. Det havde DHL Global Forwarding forberedt sig på og derfor undersøgt et setup med at omlaste godset fra store skibe til mindre skibe med en højere isklasse. Dvs. skibe med eksempelvis ekstra forstærkninger der sikrer, at de kan sejle, hvor svær is forekommer.

For at skabe den nødvendige fleksibilitet i projektet blev Grenaa Havn valgt som hub-havn til omlastning af møllekomponenterne. Det endelige setup kunne først planlægges i sidste øjeblik, hvorfor Grenaa Havn havde kort forberedelsestid til opgaven. Alle betingelser relateret til kraner, materiel, bagland og vanddybde var opfyldt i Grenaa. Og Grenaa Havn havde mulighed for at kunne træde til med kort varsel. Opgaven bestod i at losse mølledelene til land, montere på nye rammer og genlaste på coastere, der kunne anløbe modtagerhavnen i Sverige. I alt blev 150 store møllekomponenter håndteret i Grenaa over perioden marts til maj 2021.

En havn, der kunne levere hele pakken

“Vi havde flere havne i spil og endte med at vælge Grenaa Havn, da de i Grenaa kunne træde til med meget kort varsel. De udviste en stor fleksibilitet, hvilket der var behov for i dette projekt. På Grenaa Havn kunne man desuden levere mandskab, kraner, håndteringsudstyr i tæt samarbejde med Østship ApS, som har været den koordinerende danske part i dette svenske projekt. Det har været alfa omega med en samarbejds- og sparringspartner, som vi trygt har kunne overlade så stor en del af opgaven til og vide, at opgaven bliver løst på bedst mulig måde”, fortæller Jacob Jensen, Project Manager hos DHL Global Forwarding om valget af Grenaa.

Grenaa Havn etablerede et 20.000 m2 nyt site på 14 dage

”På grund af stor aktivitet på havnens arealer, måtte vi tænke i nye baner for at have plads til projektet”, konstaterer CCO hos Grenaa Havn A/S, Theis Gisselbæk. I løbet af 14 dage etablerede vi et 20.000 m2 stort, kajnært, heavy lift hub-område på havnen alene til formålet, og vores dygtige team arbejdede på højtryk for at få pladsen klar inden mølledelene skulle ankomme.

Håndteringsudstyr og dygtigt mandskab

Det var ikke kun et nyt hub-område, der skulle etableres. Med anløb af tre store projektlastskibe på tre uger og udgående skibe samtidigt, var der ekstraordinært brug for havnens erfarne mandskab på kajen. Derudover var det meste af materielparken på Grenaa Havn i brug til opgaven bl.a. trucks, reach stackers, kraner og andet håndteringsudstyr. Et fleksibelt og dygtigt mandskab arbejdede på højtryk over de to måneder for at løse opgaven.

I begyndelsen af projektet fik Grenaa Havn leveret en ny mobilkran. En Liebherr 550 (tv.) med en løftekapacitet på op til 144 ton, hvilket kom projektet til gavn.

“Vi har arbejdet sammen med Grenaa Havn ad flere omgange. Vi ved, at de også har stort fokus på sikkerhed, sundhed og at alle retningslinjer omkring gode arbejdsforhold og vilkår bliver overholdt – selv i større projekter som dette, hvor tingene skal gå hurtigt og op i en højere enhed”, fortsætter Jacob Jensen, Project Manager hos DHL Global Forwarding.

Godt og stærkt samarbejde med lokale virksomheder

Projektet har ikke kun været begrænset til mandskab og materiel på havnen i Grenaa, men har også involveret flere lokale virksomheder i Grenaa. Projektets størrelse har betydet, at mange aktører har været involveret. Der har været et godt samarbejde og i øvrigt god koordinering imellem øvrige opgaver og operationer på havnen for at få projektet eksekveret til tiden.

NRGi sikrer 100% grøn strøm til Grenaa Havn

100% dansk produceret og klimavenlig strøm skal fremover drive aktiviteterne på Grenaa Havn og cementere havnens stærke ambitioner for den grønne omstilling. Det er resultatet af en ny leverandøraftale, som netop er indgået med NRGi-koncernen.


Partnerskabshavn for en grøn verden 2025

Sådan lyder den strategiske ambition for en af Danmarks store erhvervs- og industrihavne, der sætter trumf på arbejdet med at bidrage til de danske klimamålsætninger i en ny grøn tiårig partnerskabsaftale med NRGi. Fremover skal energikoncernen sikre, at havnens aktiviteter bliver drevet af grøn strøm fra vedvarende energikilder, og på længere sigt endda levere lokalproduceret strøm fra nyetablerede projekter i nærområdet.

Fælles ambitioner for en grønnere verden

”Verden er i forandring og Grenaa Havn er med. Det er både vores ønske og forpligtelse at medvirke til at skabe grøn vækst og fremme at bæredygtighed gennemsyrer alt, hvor det er muligt– internt som eksternt. Derfor er vi glade for at kunne indgå en aftale med NRGi, der deler vores ambitioner for en grønnere verden,” forklarer Henrik Carstensen, CEO hos Grenaa Havn A/S.

”Grenaa Havn arbejder aktivt med FN’s verdensmål og har med aftalen lagt særlig vægt på muligheden for at få en samarbejdspartner, der kan tilbyde klimavenlig strøm og har ønske og ambitioner om et lokalforankret samarbejde på længere sigt,” supplerer Kirsten Hvid Schmidt, CFO hos Grenaa Havn A/S.

Godt i spænd med NRGi koncernens ønsker

På den anden side af partnerskabet er NRGi glade for aftalen, der falder godt i spænd med koncernens ønske om at indgå i et samarbejde, der ikke blot understøtter, men accelererer den grønne omstilling.

”Vi glæder os til at indgå i et partnerskab, hvor vi kan bidrage til at fremme den grønne omstilling lokalt i området og på længere sigt, at samarbejdet medvirker til, at der produceres mere grøn strøm til gavn for hele energisystemet,” fortæller Jakob Bundgaard, direktør hos NRGi Renewables.

”Der er indgået en tiårig aftale, hvor NRGi indledningsvist servicerer havnen med grøn strøm fra NRGi’s egne vindmøller ved Tagmarken i Thisted. Ambitionen er, at Grenaa Havn medvirker til realiseringen af et kommende projekt ved at indgå en tiårig PPA (fastpris aftale). Aftalen giver sikkerhed om elafregningen på et projekt, der vil blive etableret uden støtte, og som i sidste ende vil bidrage med mere grøn strøm i det østjyske elnet til gavn for os alle”, fastslår Jakob Bundgaard.

Om Grenaa Havn
Grenaa Havn er en af Danmarks største erhvervs- og industrihavne med en central placering og god plads til udvikling. Adgangen til havet er populært det, Grenaa Havn lever af. Et stolt knudepunkt i midten af Danmark – Porten til Kattegat.

Om NRGi
NRGi er en forkæmper og accelerator for den grønne omstilling i Danmark – og for en bedre fremtid. NRGi er ejet af 220.000 andelshavere og består af 1.500 engagerede medarbejdere, der alle bidrager til et grønnere og mere velfungerende Danmark.

Det bedste alternativ til Hesselø Havvindmøllepark findes fortsat i Kattegat

Energistyrelsen har sat udbuddet for Hesselø Havvindmøllepark i Kattegat på stand-by, og screener i stedet efter alternative områder for en ny park. ”En havvindmøllepark i Kattegat bør fortsat være topprioritet, da den bidrager til grøn strøm i Østdanmark og tusinder af jobs”, konstaterer Henrik Carstensen, CEO for Grenaa Havn A/S.

Behov for vedvarende vindenergi i Østdanmark

Da en blød ler-bund i juni 2021 satte udbuddet for Hesselø på pause, begyndte Energistyrelsen imidlertid at screene efter alternative områder for en ny havvindmøllepark, både i og uden for Kattegat.

Henrik Carstensen fremhæver, at der er flere væsentlige incitamenter for at prioritere en ny park i Kattegat fremfor endnu en park i Nordsøen eller Bornholm:

”Det er et faktum at elforbruget i Østdanmark stiger, særligt i hovedstadsområdet. Samtidigt lukkes kraftvarmeværker i området. Derfor er det afgørende, at der ydes en ekstra indsats for at prioritere etableringen af en ny havvindmøllepark i Kattegat, som kan fremtidssikre forsyningen af grøn strøm til Østdanmark. Helt generelt bidrager en ny Kattegat-park til en bæredygtig balance i Danmarks el-infrastruktur, når udbygningen af havvind spredes på flere geografiske områder.”

Havvindmøllepark i Kattegat vil skabe tusinder af jobs

En etablering af en havvindmøllepark i Kattegat vil også få afgørende betydning for vækst og beskæftigelse i Østjylland. En vurdering fra Energistyrelsen og Danmarks Statistisk viser at, Anholt Havmøllepark gav op til 8.000 jobs i anlægningsfasen. Da den nye aftalte havvindmøllepark ved Hesselø i Kattegat er mere end dobbelt så stor som Anholt Havmøllepark, er der tale om et stort potentiale med tusinder af nye jobs til området som følge.

Grenaa Havn står som professionel vindmøllehavn klar

Grenaa Havn er internationalt anerkendt som professionel vindmøllehavn. Havnens store knowhow som base- og servicecenter for vindmølleprojekter blev opbygget via etableringen af Anholt Havvindmøllepark. Henrik Carstensen understreger, at det vil være en stor gevinst for Østjylland at fastholdelse denne ekspertise som styrkeposition:

”Grenaa Havn har allerede plads, udstyr og et erfarent mandskab. Regionen ville kunne bygge oven på vores ekspertise til stor gavn for vækst og nye arbejdspladser. Vi er fuldt ud klar til at understøtte etableringen af en ny havvindmøllepark i Kattegat.”

Ti nye ladestandere til elbiler på Grenaa havn

Nu er det lettere at få strøm på bilen i Grenaa. Grenaa Havns samarbejdspartner Sustain etablerer ti el-ladestandere på havnens område, og de første er taget i brug.

Infrastrukturen på Grenaa Havn får endnu et skub i en grøn retning, da virksomheden SustainRecharge etablerer ti el-ladestandere på havnens område.

”Udrulningen af el-ladestandere er i fuld gang i Danmark, og her er det selvfølgelig oplagt at placere ladestandere i et trafikalt knudepunkt som Grenaa Havn.
I SustainRecharge glæder vi os til, at borgerne kan opleve vores driftssikre løsning, og hvor nemt det er at lade med Spirii Go Appen”, fortæller Jens Almdal, direktør, SustainRecharge.


En ladeløsning, der vil komme privatbilister, turister og erhvervslivet til gavn

El-ladestanderne fra SustainRecharge kan frit benyttes af alle, uden at skulle binde sig, betale gebyr for medlemskab eller tegne abonnement. Dermed vil el-ladestanderne komme mange af havnens brugere til gavn, uanset om det gælder de mange ansatte hos virksomhederne på havnen, eller om det er turister, der skal med Stena Line færgen til Sverige eller besøge Kattegatcentret.

”På Grenaa Havn er det en klar mærkesag at understøtte udviklingen af en robust og bæredygtig infrastruktur. Derfor glæder vi os over, at Sustain etablerer ti el-ladestandere på havnens område, som vil komme en rigtig stor målgruppe til gavn. El-ladestanderne falder helt i tråd med havnens indsats for at fremme omstillingen til og udviklingen af vedvarende energi”, fortæller Henrik Carstensen, CEO, Grenaa Havn A/S.

De første el-ladestandere er taget i brug

De første elbilister har allerede fyldt grøn strøm i tanken på el-ladestanderne.
Lokale elektrikere har nemlig installeret de første seks el-ladestandere ved Havnecenteret, Havnecentervej 1, som er Grenaa Havns hovedkvarter og administration.
De resterende fire el-ladestandere vil blive etableret ved Færgevej 2 inden udgangen af november 2021.

FAKTA

• Sustain står for driften af el-ladestanderne
• Ladestanderne kan levere op til 22 kW
• Alle elbiler kan lade på ladestanderne med type 2 kabel
• Opladning og betaling foregår via Spirii Go appen

© Grenaa Havn. All rights reserved.