Skip to main content
Forretningsområde

Offshore vind

Havvindmølleparker i Kattegat: Grenaa Havn ligger strategisk optimalt

Grenaa Havn er parat til at blive del af fremtidens havvindmølleparker i Kattegat, blandt andet Hesselø Offshore Wind Farm. Vi ligger strategisk tæt på havvindmølleparkerne, og med optimale faciliteter og den rette know-how, er Grenaa Havn den ideelle samarbejdspartner som pre-assembly, installations- og O&M-havn.

Vil du vide mere om Offshore Vind?

aftenfoto

Hurtig og let adgang til havnen

Uanset om man kommer fra syd, vest eller nord, er der gode til- og frakørselsforhold til Grenaa havn. Vejnettet er dimensioneret, så det kan klare de fleste transporter lige fra modulvogntog til sværgods-transporter. 

Grenaa ligger strategisk attraktivt for kommende havvindmølleparker i Kattegat. Få et overblik over de kommende offshore vindprojekter i Kattegat.

Hesselø Havvindmøllepark: Grenaa Havns nabo i Kattegat

Som led i den grønne omstilling af Danmark sikrer klimaaftalen fra juni 2022 en markant udbygning af vedvarende energikilder – både frem mod 2030 og i årene efter.

Energiaftalen 2020 udnævnte Hesselø Havvindmøllepark som en af de kommende havvindmølleparker i Kattegat. Grenaa Havn følger planen og udviklingen for Hesselø Havvindmøllepark nøje, og er klar til at gå i dialog med interessenter for projektet. Hesselø Havvindmøllepark bliver med klimaaftalen omplaceret til en mere optimal og sydligere beliggenhed. 

Fakta


  • Hesselø Havvindmøllepark skal placeres i Kattegat, med en afstand på ca. 52 km fra Grenaa havn.
  • Hesselø Havvindmøllepark får en kapacitet på 800 – 1.200 MW.
  • Det estimeres, at Hesselø Havvindmøllepark vil kunne producere el til at dække ca. 1 million husstandes elforbrug.
Få hele pakken

Fra grøn landstrøm til mandskab og ideelle sejlruter

20 MW landstrøm

Uanset størrelsen på installationsfartøjer, skibe eller rigge er din virksomhed sikret adgang til grøn strøm på Grenaa havn. 20 MW landstrøm er tilgængelig i 2023.

Håndtering af sværgods

Vi hjælper med håndtering og løft af din virksomheds sværgods. Kapacitet på helt op til 250 tons i twin-lift.

Hesselø