Gældende: Grenaa Havn indfører energitillæg

23. marts 2023

Vil du vide mere?

Grenaa Havn har igennem en længere periode absorberet de stadigt stigende energipriser, som p.t. er historisk høje.

De stadigt stigende priser har nu en direkte og stor økonomisk effekt på vores daglige drift, hvilket betyder, at vi per den 1. november 2022 har besluttet at indføre et energitillæg.

Energitillægget pr. 1. januar 2023 er som følger:
Mobilkraner: DKK 239,00 per time
Øvrigt (reachstackere, trucks, gummiged): DKK 135,00 per time

Grenaa Havns energitillæg er gældende frem til og med 30. juni 2023. Ved udgangen af juni vil hjemmesiden opdateres for næst kommende kvartal.

Denne opdatering, som er baseret på det foregående kvartals gennemsnitspriser for diesel og el, vil kunne ses senest den 20. i den sidste måned af det igangværende kvartal. Energitillægget vil blive beregnet indtil priserne for diesel og el er tilbage på sit oprindelige basisniveau. Basisniveauer er baseret på gennemsnitlige diesel- og elpriser for 2020 og 2021 på henholdsvis DKK 9,46 for en liter diesel og DKK 0,56 per KWH for el (eksklusive afgift og moms).

Med reference til ovenstående har vi besluttet, at der i 2023 ikke vil komme en ordinær stigning på timepriserne for vores kørende materiel.

Vil du vide mere?

Seneste nyheder

© Grenaa Havn. All rights reserved.