Skip to main content

Grenaa Havn tager aktiv del i debatten om besparelser på skadestuen og akutlægebil i Grenaa

15. september 2023

Vil du vide mere?

Læs vores høringssvar stilet til regionsrådsformand Anders Kühnau

Kære Anders,

Denne henvendelse fremsendes på vegne Grenaa Havn A/S, samt de mange virksomheder der er repræsenteret på vores havn.

Indledningsvis kan vi oplyse, at Grenaa Havn er en stor industrihavn. På havnen, er der repræsenteret cirka 80 virksomheder og disse repræsenterer i alt cirka 2100 ansatte.

Vores henvendelse stilles grundet en stærk bekymring fra alle aktører på Grenaa Havn, relateret til Region Midtjyllands planer om en lukning af skadestuen i Grenaa i dag tid, samt en permanent lukning af akutlægebilen.

Mange af virksomhederne på Grenaa Havn arbejder indenfor den ”hårde industri” (smede, værftsarbejdere, elektrikere osv.), hvilket betyder en overvejende og løbende stor risiko for arbejdsskader af både mindre- og større karakter.

I dag kan disse skader som oftest behandles på skadestuen i Grenaa i dagtimerne, men med regionens planer, så vil dette betyde, at de skadelidte skal køre til Randers for at blive behandlet for skader, der ikke kan vente til efter kl. 16.00.

Udover den megen ekstra køretid til/fra Randers, så vil der være en stor risiko for, at skaderne vil blive forværret grundet den lange transport, hvilket i specifikke tilfælde muligvis vil betyde alvorlige følger.

Vi har desværre gennem årene oplevet flere alvorlige ulykker på Grenaa Havn (primært hos de virksomheder der er etableret på havnen).

Når disse ulykker sker – og generelt andre ulykker – så har det været en stor positiv sikkerhed for havnens virksomheder, at akutlægebilen med specialiserede anæstesilæger hurtigt har kunnet været fremme, og således være medvirkende til en hurtig handling på ofte meget alvorlige ulykker og skader.

Det at have en akutlægebil i nærområdet betyder en stor sikkerhed for, at den vagthavende anæstesilæge hurtigt kan være til stede for at afgive livgivende akut hjælp.

Som det er nu, så er akutlægen altid meget tættere på end helikopteren og kan således starte sin behandling hurtigt. Her skal det også nævnes at helikopteren i cirka 30 % af tilfældene kan blive udsat for et vejrlig der betyder, at den ikke kan flyve til ulykkesstedet.

Grenaa Havn og Norddjurs Kommune kæmper en daglig kamp for at bevare de nuværende arbejdspladser i kommunen, og samtidig har vi en målrettet indsats for at tiltrække nye firmaer til området.

Med jeres mulige nedskæring, så føler vi os overbevist om, at mange af de eksisterende virksomheder muligvis vil overveje alternative placeringer af deres virksomhed, for at tilsikre en rimelig tilgængelighed til f.eks. skadestuebehandling og lægebil for deres medarbejdere.

Herudover, så vil nye mulige virksomheder med sikkerhed genoverveje deres planer om at etablere sig i kommunen, idet nærhed til behandling af deres medarbejdere betyder rigtig meget for dem.

Norddjurs Kommune har generelt stor fokus på at tiltrække nye bosættere, idet disse vil være med til at sikre, at kommunens virksomheder har arbejdskraften lokalt.

Jeres tiltag vil med sikkerhed betyde, at nye og mulige bosættere vil genoverveje, om de vil flytte til kommunen. Dette er kedeligt for både Norddjurs Kommune og de mange virksomheder der er i kommunen (inkl. Grenaa Havn og de mange virksomheder vi repræsenterer).

Vi håber, at du positivt vil tage vores henvendelse med til de endelige forhandlinger i næste uge omkring lukningen af skadestuen i Grenaa samt nedlæggelsen af akutlægebilen idet dette – hvis beslutningen vedtages – kan få katastrofale følger på mange områder for kommunen mfl og derudover koste menneskeliv.

Vi står selvsagt til disposition ved yderligere spørgsmål, og ellers ser vi frem til frem til at høre dine kommentarer.

Mange hilsner og på vegne af Grenaa Havn A/S

Bent Hansen, Bestyrelsesformand
Laura Hay, Næstformand
Henrik Carstensen, CEO

Vil du vide mere?

Seneste nyheder