Skip to main content
Forretningsområde

Pakhuse og lagerforhold

Pakhuse på Grenaa havn

Havnens mange pakhuse er beliggende tæt ved kajen og sikrer dermed en nem og hurtig arbejdsgang omkring lastning og losning. Pakhusene er forsynede med automatiske el-porte og kan naturligvis aflåses. Der er ikke placeret søjler i pakhusene.

Vil du vide mere om Pakhuse og lagerforhold?

Attraktive lagerforhold og bulkhaller

Vi tilbyder din virksomhed optimale betingelser for håndtering af mange forskellige godstyper. Dit bulkgods kan opbevares sikkert på frie arealer eller under tag i vores lagerhaller i størrelserne fra 750 til 2.000 m2, alt efter behov. Havnens mange lagerhaller ligger helt tæt på, eller i kort afstand til kajen. Det sikrer en nem og hurtig arbejdsgang omkring lastning og losning samt videre distribution.

Vi kan særligt fremhæve vores to specialbyggede pakhuse, som ligger direkte ved kajen. Pakhusene er på henholdsvis 1.000 m2 (isoleret) og 2.000 m2, hver med fast bund og stor port.

Fordele ved lager- og bulkhallerne

Vi tilbyder din virksomhed optimale betingelser for håndtering af mange forskellige godstyper


God frihøjde gør det nemt for lastbilerne at tippe indenfor
Bund af beton eller betonstensbelægning
Automatiske og aflåselige porte
Belysning og grøn strøm i alle pakhuse
Flere af pakhusene er isolerede og kan opvarmes
Ingen søjler i hallerne – optimerer pladsbrug og tilgængelighed

Oversigt over pakhuse på Grenaa Havn

Nr. Adresse M2  H side Trykside Gulvbelægning
1 Jupitervej 1 757  4,0 Betonsten
2 Jupitervej 3 751  4,0 Betonsten
3* Jupitervej 5 757  4,0 Betonsten
7 Jupitervej 7 1.208  6,5 Ja Betonsten
8 Jupitervej 9 1.208  6,5 Ja Betonsten
20 Nordhavnsvej 34 832  5,0 Betonsten
21 Plutovej 2 1.989  4,8 Ja Beton
22 Plutovej 4 1.989  4,8 Ja Beton
23 Plutovej 6 1.989  4,8 Ja Beton
24 Plutovej 8 1.989  4,8 Ja Beton
26 Nordhavnsvej 19B 1.364 4,85 Ja Beton
27 Nordhavnsvej 19C 1.625 4,85 Ja Beton
28 Nordhavnsvej 19D 1.837 4,85 Ja Beton
29 Nordhavnsvej 19E 1.954 4,85 Ja Beton
48 Kattegatkajen 7 757 4,0 Ja Betonsten
49 Kattegatkajen 9 2.102  5,0 Beton
50 Kattegatkajen 11 1.291  5,0 Beton
51 Kattegatkajen 15 757  4,0 Ja Betonsten
52 Kattegatkajen 17 757  4,0 Ja Betonsten
53 Kattegatkajen 19 757  4,0 Ja Betonsten
99* Nordhavnsvej 60 1.000  6,0 Ja Betonsten
100 Nordhavnsvej 60 2.000  6,0 Ja Betonsten

* Isoleret.