Skip to main content
Forretningsområde

Energy & innovation

Styrk klima, vækst og økonomi med grøn innovation

Grenaa Havn ser teknologiske fremskridt og grøn innovation som afgørende for fremtidens bæredygtige samfund. Med forretningsområdet Energy & Innovation vil vi gavne klimaet – og skabe vækst og nye arbejdspladser. Alt sammen i samarbejde med erhvervslivet, offentlige myndigheder samt forsknings- og vidensmiljøer.

Vil du vide mere om Energy & innovation?

Energy & Innovation er et dynamisk område


Fokus er i øjeblikket på grøn energi – men sammen med private og offentlige partnere bliver næste fokusområde måske at udvikle teknologier til autonom skibsfart, droner, tang, alger m.m.

El, brint og biogas i fremtidens lastbiler og skibe

Vi har travlt i Danmark – for vi er forpligtede til at reducere CO2-udledningen med 70 % senest i 2030. Et af hovedpunkterne i FN’s klimamål peger på, at der skal ske en omfattende reducering globalt. Den danske energisektor skal derfor handle hurtigere end nogensinde før og skifte gear – nu.

En af de største udfordringer i Danmark er, at lastbiler og varevogne alene står for cirka 1/3 af transportsektorens samlede udledning. Derfor skal den tunge transport indføre øjeblikkelige ændringer – men dét kræver nye teknologier og tværfagligt samarbejde.

Heldigvis er Danmark førende inden for vedvarende energiproduktion: Vi producerer masser af vindkraft og grøn strøm. Det giver optimale forudsætninger for at tage næste skridt i et nyt industrieventyr mod grønnere brændstoffer.


Grenaa Havns målsætning er derfor
1.

At blive platform for test af nye energiformer som brint og biogas.

2.

At der etableres brint- og biogasproduktion ved Grenaa havn.

3.

At tilbyde grøn energi­forsyning til tung trafik som lastbiler og skibe.

Power-to-X

Power-to-X beskriver den proces, hvor strøm og vand bliver lavet om til brint gennem elektrolyse. I Grenaa Havns sigte handler det i særlig grad om at udnytte energien fra havvindmølle-energien i Kattegat, som er under udbygning.

mejetaersker på mark

Bio gas

Ligesom PtX kan grønne gasser også omdannes til energi og dermed sænke Co2-udledningen. Grønne gasser kan produceres ud af restprodukter som halm, madaffald, gylle og affald fra industrien.

Hesselø

Grenaa Havn som del af østjysk industrisymbiose

Definitionen på en industrisymbiose er at:

én virksomheds overskudsproduktion skaber værdi hos en anden.

I praksis deler og genbruger firmaer hinandens ressourcer – fx vand, energi og restmateriale – gennem lokale, offentlige og private partnerskaber. Til gavn for miljø og økonomi. Grenaa Havn er klar til at indgå i et nyt østjysk symbiosesamarbejde. I så fald kan vi bidrage med alt fra stærk logistik, gode faciliteter og store arealer – til et årelangt, velfungerende samarbejde med mange lokale virksomheder, der har stort branchekendskab og spidskompetencer indenfor deres respektive fagområder relateret til vind, genindvinding og affaldshåndtering.

Et østjysk symbiosesamarbejde rummer et stærkt potentiale – og Grenaa Havn står klar med kompetencer, knowhow og faciliteter. Kontakt os og hør mere – også om eventuelle muligheder for din virksomhed.

Forretnings­områder