Skip to main content

Partner­skabs­havn for en grøn verden

Vi tror på, at strategiske partnerskaber er afgørende for indfrielsen af havnens vigtige målsætninger, og for vores arbejde med FN’s verdensmål.
Sundhed og trivsel
Kvalitets­uddannelse
Bæredygtig energi
Anstændige jobs
og økonomisk vækst
Bæredygtige byer
og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug
og produktion
Partnerskaber for
handling

Hvad betyder det?

Som Partnerskabshavn for en grøn verden, er vores ambition at bringe vores viden, netværk og faciliteter i spil. Alt sammen med henblik på at bidrage til vækst og en bæredygtig udvikling i samfundet. På Grenaa Havn er der plads, viden, imødekommenhed og en række stærke servicevirksomheder, som står klar til at understøtte innovation og nye synergier hos din virksomhed.

I praksis betyder det, at vi gerne samarbejder med forsknings- og vidensmiljøer, erhvervslivet og det offentlige om fremtidens løsninger i langsigtede og ikke mindst gensidige partnerskaber.

Erhverv og innovation på Grenaa Havn

På Grenaa Havn har mange globalt orienterede virksomheder enten etableret sig, eller bruger havnens faciliteter på projektbasis. Grenaa Havn indgår derudover i udviklingsprojekter og netværk, som vedrører energi, genvinding og miljø.

Vi møder din virksomhed med viden, plads, fleksibilitet, imødekommenhed og specialiserede servicevirksomheder. Så kontakt os, for en snak om din virksomheds muligheder på Grenaa Havn.

kontorlokaler grenaa havn

Havnecentret – kontorfællesskab og erhvervsudlejning

Hovedkvarteret for Grenaa Havns administration og drift finder du i Havnecentret. Her tilbyder vi også vores kunder og samarbejdspartnere at leje sig ind i vores lokaler og få adgang til moderne, flotte konferencerum, mødefaciliteter og kontorlokaler. Receptionen tager hånd om alt praktik, så det er derfor let og enkelt, hvis man ønsker at have et arrangement eller holde et møde i maritime omgivelser. Til den store erhvervsbygning er der desuden tilknyttet lagermuligheder.

Viden og netværk

Grenaa Havn engagerer sig i lokale og internationale netværk, der fremmer vækst og udvikling inden for vores forretnings­områder. Se hvilke netværk, vi er med i: 

Kattegatregionen fremmer eksport i norden

Vi bakker op om Kattegatregionen og Stena Lines målsætninger om at fremme erhverv, turisme og innovation i Danmark, Sverige og resten af Norden.

Grenaa Havn er
‘Porten til Kattegat’

Som Danmarks mest centrale dybvands­havn er Grenaa Havn et vigtigt knudepunkt for transit til de baltiske lande og hele regionen i Østersøen. Havnen giver dig direkte adgang til sejlruterne i Kattegat.

Stacking_maintenance_hav