Skip to main content

Koncern og bestyrelse

Koncernstruktur

Grenaa Havn A/S er et aktieselskab, der er 100% ejet af Norddjurs Kommune. Moderselskabet Grenaa Havn A/S er forbundet til tre selvstændige datterselskaber med hver sin funktion.Sydhavnen A/S

Driftsselskabet Grenaa Havn A/S

Anholt Havn A/S

Koncern og bestyrelse

Medlemmer

Bent Hansen

Bestyrelsesformand

Kandidat med forretningsmæssig indsigt

laura hay uggla portræt

Laura Hay Uggla

Næstformand

Kandidat med forretningsmæssig indsigt

Anette Liebe

Bestyrelsesmedlem

Udpeget fra kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune

Benny Hammer

Bestyrelsesmedlem

Udpeget fra kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune

Daniel Isak Dallerup

Bestyrelsesmedlem

Indstillet fra FH Østjylland

Jens Meilvang

Bestyrelsesmedlem

Udpeget fra kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune

Jess Abildskou

Bestyrelsesmedlem

Indstillet fra DI-Transport

Lene S. Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Kandidat med forretningsmæssig indsigt