Skip to main content
Om os

Bæredygtig­hed & CSR

FN’s 17 verdensmål

I vores bæredygtighedsstrategi og CSR-arbejde, har vi fokus på 9 af FN’s verdensmål. Det vigtigste verdensmål for Grenaa Havn i vores indeværende strategiperiode er verdensmål nummer 17.

Verdensmål nr. 17

Partnerskaber for handling

Det er gennem strategiske partnerskaber med erhvervslivet, vidensinstitutioner og det offentlige, at vi skaber værdi for samfundet og realiserer vores indsats for FN’s verdensmål. 


Verdensmål i bæredygtighedsstrategi og CSR-politik:

3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
17. Partnerskaber for handling

Yderligere to verdensmål i CSR-politik:

5. Ligestilling mellem kønnene
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

CSR – Corporate Social Responsibility

 • Velstand, vækst og beskæftigelse

  Grenaa Havns målsætning er at være drivkraft til velstand, vækst og beskæftigelse i samfundet.

  For os går dette hånd i hånd med bæredygtighed, klimaindsats og verdensmål – og ikke mindst at være en trivselsfremmende arbejdsplads for havnens vigtigste ressource, vores medarbejdere.

 • Menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse

  Det er Grenaa Havns målsætning at være en ansvarlig, effektiv og gennemsigtig virksomhed. Vi tager afstand for korruption og bestikkelse af alle former, og vi værner om privatlivets fred i relation til databeskyttelse. Vi ønsker at fremme og leve op til menneskerettighederne ved at drive en ansvarlig og inkluderende virksomhed.

 • Medarbejdere

  Det er en del af Grenaa Havns værdisæt at kunne tilbyde mangfoldige kompetencer og fastholde samt udvikle kvalificerede medarbejdere med faglig forskellighed.

  Derfor arbejder vi for at skabe et godt, sikkert fysisk- og psykisk arbejdsmiljø for vores medarbejdere med fokus på medarbejderinddragelse, sundhed og kompetenceudvikling.

 • Socialt ansvar

  For Grenaa Havn handler socialt ansvar om at passe på vores medarbejdere og tage ansvar for at hjælpe unge mennesker såvel som voksne uden for arbejdsmarkedet tættere på et job. Derfor yder vi en stor indsats for at tilbyde elevpladser, flexjobs og småjobs, samtidigt med at vi tilbyder afklaring og opkvalificering af ledige.

  Vi yder også en stor indsats for at fremme det gode liv, blandt andet ved at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet, og ved at støtte velgørende initiativer.

 • Miljø og klima

  Grenaa Havn vil vise vejen, når det gælder miljømæssig bæredygtighed. Det betyder, at vi løbende arbejder for en reduktion af havnens egen miljøpåvirkning og samarbejder om fremtidens grønne løsninger. Vi prioriterer genindvinding og cirkulær økonomi og foretager investeringer på et bæredygtigt grundlag, når det giver mening.

  Derfor har Grenaa Havn sat en ambitiøs målsætning om, at 10% af Grenaa Havns overskud skal anvendes til en bæredygtig omstilling inden for koncernens strategiske fokusområder.

  mobilt landstrøm grenaa havn

  Konkrete tiltag indenfor bæredygtighed og CSR

  Partnerskab med NRGI

  Grenaa Havn har indgået en tiårig partnerskabsaftale med NRGI. Fremover skal energikoncernen sikre, at havnens aktiviteter bliver drevet af 100% grøn strøm fra vedvarende energikilder, og på længere sigt levere lokalproduceret strøm fra nyetablerede projekter i nærområdet.

  Biodiversitetsprojekt i havnen

  Torsken forsvinder i et hidtil uset tempo fra de danske farvande. Derfor har Grenaa Havn indgået et samarbejde med WWF Verdensnaturfonden, Ørsted og Kattegatcentret, for at gøre en forskel for torsken lokalt. I foråret 2021 blev der derfor etableret 10 biohuts, som skal blive hjem for torskeyngel i Grenaa havn. For hvis torsken trives, gavner det hele biodiversiteten i vandet.

  All-in på Landstrøm

  De største installationsfartøjer, skibe og rigge er sikret 100% grøn strøm på Grenaa havn langt ind i fremtiden. Havnen tilbyder fra 2023 intet mindre end 20 megawatt landstrøm. Derudover har vi kickstartet etableringen af en omfattende el-infrastruktur, der sikrer fleksible tilkoblingsmuligheder for mobile landstrømsanlæg. Vi kigger ind i en investering på landstrømsanlæg nummer to, og er klar til at investere i flere anlæg når behovet opstår.

  Elektrificering af havnedrift

  Vi har løbende fokus på at omstille havnens biler og maskinel til el- eller hybrid. I 2021 har vi investeret i to nye elbiler og en Liebherr mobilkran, der kan køre på el.

  10 ladestandere til elbiler

  Grenaa Havns samarbejdspartner Sustain har etableret ti ladestandere til elbiler på havnens område. Ladestanderne fra SustainRecharge kan frit benyttes af alle, og vil dermed komme mange af havnens brugere til gavn, uanset om det gælder de mange ansatte hos virksomhederne på havnen, eller om det er turister, der skal med Stena Line færgen til Sverige eller besøge Kattegatcentret.

  Affaldssortering

  Grenaa Havn har etableret et affaldshåndteringssystem internt i virksomheden, såvel som et specialdesignet containersystem til affaldshåndtering på havnen. Vi har givet havnens medarbejdere en grundig oplæring i affaldssortering, og de har modtaget et “nudging krus” som tak for, at de hjælper med at sortere affald og understøtter FN’s verdensmål.