Skip to main content
Om os

ISO certifice­ringer

QHSE – kultur, principper og handlinger

Arbejdsmiljø, miljø, sikkerhed og kvalitet har højeste prioritet i Grenaa Havn. Vi stiller store krav til alle i virksomheden og sætter mål, så vi hele tiden forbedrer os. Derfor forpligtiger vi os til at:

 • Overholde alle lov- og myndighedskrav, som måtte være gældende for vores virksomhed.

 • Beskytte miljøet og forebygge forurening bedst muligt.

 • Skabe en sikker og sund arbejdsplads, hvor vi inddrager og konsulterer vores medarbejdere.

 • Vedligeholde og forbedre vores ledelsessystemer; ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 løbende.

bil på havnekaj

Vi sætter normer, standarder og værdier højt

Grenaa Havn er en stærk og bæredygtig organisation med mange kompetencer – en drivkraft til vækst og udvikling i samfundet og for miljøet. Det er afgørende for os, at vores kunder og samarbejdspartnere altid kan være sikre på, at vi er fleksible, yder vores bedste og altid stræber efter at sætte høje mål til vores normer, standarder og værdier.

QHSE-politikken er definerende for vores mål

Hos Grenaa Havn har vi implementeret en QHSE-politik indenfor kvalitet, arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø. Den definerer vores tilgang til at styre og efterleve vores målsætninger indenfor de respektive områder og ikke mindst løbende opfølgning på vores præstationer.

ISO – et vigtigt element for succes med QHSE

Forudsætningerne bag QHSE-politikken beskrives i vores ISO-certificeringer ISO 9001 kvalitet, ISO 14001 miljø og ISO 45001 arbejdsmiljø.

For os betyder QHSE

Q

Quality
Kvalitet

Vi løser opgaver professionelt – ved at have ambitiøse kvalitetsnormer i alle led og funktioner.

H

Health
Arbejdsmiljø

Vi ønsker, at organisationen skal afspejle samfundet med hensyn til alder, køn og uddannelse. Vi arbejder for at skabe et godt, sikkert fysisk- og psykisk arbejdsmiljø med fokus på medarbejderinddragelse, sundhed og kompetenceudvikling.

S

Safety
Sikkerhed

Vi arbejder løbende med at skabe en god sikkerhedskultur på havnen for at forbedre arbejdsmiljøet og undgå arbejdsulykker. Vores personale går forrest og viser det gode eksempel, når vi færdes på havnen.

E

Environment
Miljø

Vi vil vise vejen, når det gælder miljømæssig bæredygtighed og arbejder løbende for en reduktion af havnens egen miljøpåvirkning.

Partnerskabshavn for en grøn verden 2025

Hos Grenaa Havn tror vi på, at strategiske partnerskaber er afgørende for indfrielsen af havnens helt store målsætninger, og for vores arbejde med FN’s verdensmål.

Som Partnerskabshavn for en grøn verden, er vores ambition at bringe vores viden, netværk og faciliteter i spil. Alt sammen med henblik på at bidrage til vækst og bæredygtig udvikling i samfundet. På Grenaa Havn er der plads, viden, imødekommenhed og en række stærke servicevirksomheder, som står klar til at understøtte innovation og nye synergier i vores omgivelser.

Vores tre ISO certificeringer

 • ISO 9001

  Kvalitetsledelse

  Med en certificering i kvalitetsledelse forpligter vi os til løbende at optimere vores processer og øge effektiviteten i alle led af vores organisation.

  Målet er at gøre vores kompetencer tydelige og vise markedet, at vi hele tiden arbejder på at forbedre kvaliteten for vores kunder og samarbejdspartnere.

 • ISO 14001

  Miljøledelse

  Grenaa Havn har en målsætning om at reducere havnens miljøpåvirkning og samtidigt arbejde for, at der løbende sker miljømæssige forbedringer.

  ISO 14001 lægger sig op ad vores indsats for FN’s verdensmål, bæredygtighed og cirkulær økonomi, hvor den bidrager til at opnå de målsætninger, vi har sat os for i vores bæredygtighedsstrategi.

 • Lagerhal grenaa havn
  ISO 45001

  Arbejdsmiljøledelse

  Det er en del af Grenaa Havns værdisæt at kunne tilbyde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

  Formålet med en certificering i arbejdsmiljøledelse (ISO 45001) er at reducere arbejdsulykker samt skabe sikre og sunde arbejdspladser. Dette opnås blandt andet ved at inddrage medarbejderen i alt, hvad der vedrører denne og flytte mere ansvar ud i organisationen.

ISO 9001

Kvalitetsledelse

Med en certificering i kvalitetsledelse forpligter vi os til løbende at optimere vores processer, øge effektiviteten og produktiviteten i alle led af vores organisation.

Målet er at gøre vores kompetencer tydelige og vise markedet, at vi hele tiden arbejder på at forbedre kvaliteten for vores kunder og samarbejdspartnere.

ISO 14001

Miljøledelse

Grenaa Havn har en målsætning om at reducere havnens miljøpåvirkning og samtidigt arbejde for, at der løbende sker miljømæssige forbedringer.

ISO 14001 lægger sig op ad vores indsats for FN’s verdensmål, bæredygtighed og cirkulær økonomi, hvor den bidrager til at opnå de målsætninger, vi har sat os for i vores bæredygtighedsstrategi.

Lagerhal grenaa havn
ISO 45001

Arbejdsmiljøledelse

Det er en del af Grenaa Havns værdisæt at kunne tilbyde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Formålet med en certificering i arbejdsmiljøledelse (ISO 45001) er at reducere arbejdsulykker samt skabe sikre og sunde arbejdspladser. Dette opnås blandt andet ved at inddrage medarbejderen i alt, hvad der vedrører denne og flytte mere ansvar ud i organisationen.