Skip to main content
Forretningsområde

Recycling & Waste Management

Grenaa Havn i globalt samarbejde om genvinding og grøn omstilling

Cirkulær økonomi står højt på dagsordenen på Grenaa Havn – både til gavn for den grønne omstilling, de innovative genanvendelsesløsninger og den økonomisk sunde forretning. Derfor arbejder vi sammen med globalt orienterede virksomheder, som fokuserer på genvinding og miljø – herunder hvordan vi giver fornyet værdi til materialer og reducerer behovet for udvinding af nye råvarer.

Genanvendelse skaber vækst, innovation og eksport

Nogle af de virksomheder, Grenaa Havn samarbejder med, genindvinder metal fra skibsophugning og eksporterer det med succes. Andre sætter vindmøller i stand – og forlænger de ellers udtjente møllers levetid.

Grenaa Havn er partner i EU-projektet Decom Tools. Målet er at undersøge, hvordan dekommissionering af udtjente havvindmøller bedst bliver til en bæredygtig og rentabel forretning. Generelt har vi stor erfaring med grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Overraskende mange materialer og produkter – der ellers ville ende som affald – kan rulles ét eller flere skridt tilbage i værdikæden og genanvendes i produktionen på ny. Eller indgå som del i et helt nyt kredsløb.

Hele pakken i Grenaa: Fra faciliteter til affaldshåndtering

Kontakt Grenaa Havn, når du vil sikre dig, at din virksomheds restmaterialer og affald bliver bearbejdet og opbevaret optimalt. Så stiller vi faciliteter og viden til din rådighed. Gør også brug af vores:

  • Stærke kompetencer inden for logistik

  • Fleksible og omfattende krankapacitet

  • Erfarne mandskab, der altid leverer førsteklasses service

  • Fordelagtige havnefaciliteter langt fra almindelig beboelse

Hesselø

Sikker håndtering af slopolie og tankskyllevand

På havnen findes de rette faciliteter til at tage imod og håndtere din virksomheds slopolie og tankskyllevand under hensynet til miljø og genbrug. Det gælder også miljøgodkendte tankanlæg af forskellig kapacitet.

På havnen i Grenaa findes et moderne anlæg til behandling af flydende, industrielt spildevand fra skibe og vandigt affald fra offshore sektoren. Produkter som desloppings, tankskyllevand, sludge etc. håndteres og genanvendes på en professionel og bæredygtig måde.

Vand og affaldsstoffer adskilles f.eks. fra olien, hvorefter olien kan genanvendes og upcycles til fuelolie. Efter en behandlingsproces af det forurenede spildevand, vil vandet være så rent, at det kan komme tilbage i cirkulation hos det kommunale rensningsanlæg.

Grenaa Havn bliver miljøcertificeret

Den grønne omstilling står centralt for Grenaa Havn, da vi vil bidrage til fremtidens grønne løsninger og minimere vores egen miljøpåvirkning. Grenaa Havn er certificeret inden for Miljøledelse (ISO 14001).

ISO-certificeringen er din virksomheds garanti for, at vi hele tiden yder vores bedste og altid, hvor det er muligt, stræber efter at sætte høje mål til vores normer, standarder og værdier.

Se detaljer om Grenaa Havns tre certificeringer ISO 9001, 14001 og 45001.

Havvindmølle
Casebeskrivelse
Decom Tools

EU-projekt undersøger bæredygtig dekommissionering af havvindmøller

Grenaa Havn deltager i det internationale projekt Decom Tools, som undersøger forretningsmodeller for at gøre dekommissionering af udtjente havvindmøller til en bæredygtig og rentabel forretning.

”Vi har mange års erfaring som professionel vindmøllehavn. Samtidig har vi et markant strategisk fokus på cirkulær økonomi. Grenaa Havn huser også flere virksomheder med ekspertise inden for ophugning af skibe og håndtering af metalaffald. Så det er naturligt, at vi deltager i et projekt, der samler ekspertise om, hvordan vi mest hensigtsmæssigt håndterer de 20-25 år gamle havmølleparker i havene omkring os”, siger Grenaa Havns CEO, Henrik Carstensen.

Vindmøllernes miljømæssige aftryk skal reduceres

De fleste vindmøller har en forventet levetid på op til 20-25 år. Derefter bliver de dekommissioneret eller sat i stand, så levetiden forlænges. Processerne for dekommissionering er velkendt for onshore-vindmøller, men for havvindmøller er erfaringerne begrænsede.

EU-projektets mål er derfor ”at fremme en bæredygtig og økonomisk forsvarlig dekommissionering af havvindmøller” – ved at:

  • Øge viden og ekspertise inden for feltet blandt de involverede interessenter i Nordsø-regionen
  • Reducere det miljømæssige aftryk ved dekommissionering med 25 procent
  • Reducere omkostningerne ved dekommissionering med 20 procent

Forberedelse, etablering og afvikling af havvindmøller på Grenaa havn

Grenaa Havn ønsker med projektet både at udvide sin viden om dekommissionering af vindmøller og dele ud af egen erfaring med håndtering af havmølleprojekter. Håbet er at tiltrække flere virksomheder med særlig ekspertise inden for dette felt.

”I forlængelse af de mange aktiviteter, vi allerede har inden for bæredygtig håndtering af metalskrot og andre spildprodukter, er det naturligt, at vi kombinerer vores erfaring fra forberedelse og etablering af havmølleparker til også at kunne afvikle de gamle havmøller, der skal udskiftes de kommende årtier”,

– siger Henrik Carstensen.

Projektdeltagere fra hele Europa

EU-projektet ledes af det tekniske universitet i den tyske by Emden og er finansieret af EU’s Interreg-program. Deltagerne kommer fra hele EU – og fra Danmark deltager Energy Innovation Cluster, Samsø Kommune, Fyns Maritime Klynge og Grenaa Havn A/S.

Projektet er afsluttet i foråret 2023.

Forretnings­områder