Skip to main content
Forretningsområde

Bulk

Få lastet og losset bulk – via skib og lastbil

Vi har mange års erfaring med fleksibel og effektiv håndtering af bulkgods. Derfor kan vi altid finde den bedste løsning til netop dit projekt. Vores maskinpark har flere forskellige typer af kraner, det betyder, at vi altid bruger den bedste løsning til den enkelte opgave og derfor effektivt kan losse og laste godset. Dit bulkgods kan opbevares sikkert på havnens frie arealer eller under tag i vores lagerhaller, alt efter dit behov.

Og uanset om godset kommer med skib eller lastbil, råder vi over moderne faciliteter og specialudstyr, som matcher behovet for at laste og losse effektivt.

Vil du vide mere om Bulk?

Hesselø

Ideel beliggenhed til håndtering af bulkgods

De største danske grovvareselskaber anvender allerede i dag Grenaa Havn i forbindelse med shipping, transport og opbevaring af bulkgods. Virksomhederne trækker på vores årelange erfaring med håndtering af bulk.

Vi tilbyder store kajnære arealer – befæstede og ubefæstede – og vi har gode muligheder for at udvide vores arealer. Uanset om varen kommer med skib eller lastbil, er forholdene gode. Grenaa havn har op til 11 meters vanddybde og tilkørselsforholdene er tilpasset tung trafik. Vores kæmpetragt, som vi bruger til losning af bulk tørvarer, mindsker jeres spild. Tragtåbningen er på 90,5 m2 og den samlede volumen er på intet mindre end 130 m3.

Fleksible tilpassede serviceydelser

Som samarbejdspartner vægter vi både et fleksibelt setup, investeringsparathed og omstillings­parathed. Også hvis nye behov opstår i din virksomheds projekt. Vi er imødekommende overfor din virksomheds specifikke ønsker og har bred erfaring med bulk håndtering som fx ship-to-ship operationer, ligesom vi er godkendt til håndtering af fødevarer.

Sikker opbevaring af bulk i pakhuse, tanke og på frie arealer


Uanset dit specifikke bulk-produkt tilbyder vi dig sikker, korrekt og tryg opbevaring.

Få adgang til moderne lagerfaciliteter under tag og på frie arealer, eller til miljøgodkendte tanke, hvis din virksomhed håndterer flydende bulk. Den samlede tankkapacitet tilknyttet havnen udgør 100.000 m3, og tankene er placeret i miljøgodkendte tankgårde.

De fleste tanke er isolerede og har varmespiraler samt omrørere. Tilgangen til tankanlægget sker via kaj-manifold – for at sikre effektiv overførsel af flydende bulk.

Selv de største mængder bulkgods får vi plads til via vores samarbejdspartnere. Og altid med sikkerheden og kvaliteten i top: Alle faciliteter er konstrueret til at bevare kvaliteten af dit gods. Overlad trygt dit bulkgods til os.

Bulkprodukter
 • Biomasse & træpiller

 • Fodersalt & kalk

 • Gips

 • Grus, sand & skærver

 • Korn- & foderstoffer

 • Solsikkepiller

 • Vejsalt

 • Jern- og metalaffald

Stykgods
 • Big bags

 • Big bags på paller

 • Elementer

 • Stammer

 • Stålpladser

Flydende bulk
 • Biobrændstof

 • Ensilage

 • Fiskeolie

 • Fiskeprotein

 • Fuelolie

 • Gasolie

 • Kemikalier

 • Mineralske olieprodukter

 • Slop

 • Tankskyllevand

 • Vegetabilsk olie

Smidighed frem for spildtid

Du får direkte adgang til sejlruterne i Kattegat fra Grenaa havn. Og som din transithavn for bulk til de baltiske lande plus hele region Østersøen er vi også det oplagte valg.

Uanset hvor i landet din virksomheds bulkgods ankommer fra, er der let adgang til havnen – også fra landsiden: Lastbiler har gode tilkørselsforhold – til og fra – via motorvej E45, hovedvej 15 mod Aarhus samt hovedvej 16 mod Randers.

Når godset ankommer med lastbil, er du sikret en effektiv distribution og overgang til søvejen, da havnens arealer og pakhuse er centralt placeret, mellem kajen og omfartsvejen.

Forretnings­områder