Skip to main content
Forretningsområde

Stacking & Maintenance

Fra oplægning til vedligehold og opgradering af rigge og skibe

Der er mange grunde til, at din virksomheds stacking- og maintenance projekter bliver løst på et højt niveau på Grenaa havn. Gennem et optimalt leverandørnetværk kan vi tilbyde enestående faciliteter, tværfaglige spidskompetencer og professionel håndtering af alle stackingopgaver – uanset om der er tale om reparation, vedligehold eller oplægning. Med en imødekommende organisation, der vil gå langt for at få det til at lykkes, er vi den oplagte partner til opgradering og service af din virksomheds rigge og skibe.

Din virksomhed tilbydes

De bedste betingelser for at løse enhver opgave, din virksomhed måtte stå med


Unik beliggenhed med god afstand til beboelse, for minimale støjgener
Fleksibel gængstørrelse og stor krankapacitet
Individuelt tilpassede kundeløsninger – fra projekt til projekt
Moderne, veludstyrede pakhuse
Store sammenhængende arealer med direkte forbindelse til eksklusive kajarealer, konstrueret med forstærket beton for høj bæreevne
Et stærkt netværk af leverandør- og servicevirksomheder, klar til at hjælpe din virksomhed med reparation og vedligehold
Medarbejder Grenaa havn
Rig ligger i Grenaa havn

Fleksibelt netværk af leverandør- og servicevirksomheder

Grenaa Havn kan anbefale kompetente leverandør- og servicevirksomheder via vores omfattende erhvervsnetværk. Virksomhederne løser alt fra supply chain til offshore-industrien, opgradering eller fem-årligt SPS-servicetjek. Din virksomhed kan forvente en proaktiv samarbejdspartner med en imødekommende og professionel medarbejderstab. Regn med en fleksibel og dedikeret indsats fra vores side – så dit firmas projekt bliver gennemført effektivt og til tiden.

Modtagefaciliteter til dit affald – uanset type

Affaldssortering og håndtering er et afgørende fokusområde for Grenaa Havn. Derfor har vi alle de nødvendige modtagefaciliteter til alt fra slopolie, tankskyllevand, boremudder og olieslam – til oliefiltre, industri- og elektronikaffald, lysstofrør, tomme tønder m.v. Er du i tvivl, så spørg. Vi kan altid hjælpe dig sikkert og miljørigtigt af med affaldet.

El-infrastruktur og landstrøm

Grenaa Havns omfattende el-infrastruktur er en fordel for havnens kunder. Udover de faste installationer på havneområdet, har vi også et mobilt landstrømsanlæg. Både de faste installationer og det mobile landstrømsanlæg kan levere op til 20 MW med udgangen af 2022. For at leve op til vores målsætning om at tage ansvar for den grønne omstilling, har vi sikret at landstrøm på Grenaa havn er 100% grøn.

Grenaa Havns miljødrejebog

I samarbejde med Norddjurs Kommune har Grenaa Havn udarbejdet en manual, der giver dig som kunde og interessent et hurtigt overblik over de nødvendige tilladelser, vejledninger, indretninger m.m., som skal være på plads inden dit projekt kan påbegyndes. Miljødrejebogen er målrettet anløb af fartøjer, rigge, installationsskibe og pramme.

Ud over drejebogen/manualen tilbydes et opstartsmøde så tidligt i planlægningsfasen som muligt. Her vil du møde de personer, fra henholdsvis havnen og kommunen, som fremadrettet vil være dine kontaktpersoner. Mødet giver en god mulighed for at afstemme forventninger med henblik på at få et smidigt og gnidningsløst forløb. Der vil efter behov blive lagt op til løbende opfølgningsmøder.

Forretnings­områder