Skip to main content

Velkommen til Grenaa Havn

Porten til Kattegat

Partnerskabshavn for en grøn verden

Adgangen til havet er det vi lever af. Grenaa Havn er Danmarks mest centrale dybvandshavn – Porten til Kattegat. Som en af landets største industri- og erhvervshavne skaber vi vækst og fremgang – når vi laster, løfter og lagrer for vores samarbejdspartnere. Vi har viljen til at lykkes sammen med jer.

Vi finder nye grønne spor og sparer energi og ressourcer – i samarbejde med kunder og kommune, virksomheder og verden. Sådan fremmer vi en grøn verden i vækst. Altid tæt på og med lang horisont. Med fødderne på kajen og verdensmålene under armen.

  • Stacking_maintenance_hav
  • grenaahavn-miljø

Fokus på høj service, bæredygtighed & CSR

Certificeringer der hele tiden sætter kunderne, miljøet, arbejdsmiljøet og sikkerheden i centrum

Grenaa Havn A/S og Driftsselskabet Grenaa Havn A/S er certificeret efter standarderne: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Kvalitetsledelse (ISO 9001)

Med en certificering i kvalitetsledelse forpligter vi os til løbende at optimere vores processer, øge effektiviteten og produktiviteten i alle led af vores organisation.

Målet er at gøre vores kompetencer tydelige og vise markedet, at vi hele tiden arbejder på at forbedre kvaliteten for vores kunder og samarbejdspartnere.

Miljøledelse (ISO 14001)

Grenaa Havn har en målsætning om at reducere havnens miljøpåvirkning og samtidigt arbejde for, at der løbende sker miljømæssige forbedringer.

ISO 14001 lægger sig op ad vores indsats for FN’s verdensmål, bæredygtighed og cirkulær økonomi, hvor den bidrager til at opnå de målsætninger, vi har sat os for i vores bæredygtighedsstrategi.

Arbejdsmiljøledelse (ISO 45001)

Det er en del af Grenaa Havns værdisæt at kunne tilbyde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Formålet med en certificering i arbejdsmiljøledelse (ISO 45001) er at reducere arbejdsulykker samt skabe sikre og sunde arbejdspladser. Dette opnås blandt andet ved at inddrage medarbejderen i alt, hvad der vedrører denne og flytte mere ansvar ud i organisationen.

Vejrstation

Aktuelle vejrforhold på Grenaa Havn

Vejrdata viser her og nu forhold på Grenaa Havn. Vi gør opmærksom på, at data til denne vejrstation leveres af eksterne parter. Grenaa Havn påtager sig ikke ansvaret for nøjagtigheden af disse vejrdata, som derfor alene kan betragtes som en serviceinformation

Vindretning:
Vind (vindstød):
Max vind:
Vandstand:
Temperatur:
Luft:
Vand:
Luftfugtighed:
Sigtbarhed:
Lufttryk: