Skip to main content

Aktuelle vejrforhold ved Grenaa Havn

Vejrdata viser her og nu forhold på Grenaa havn. Vi gør opmærksom på, at data til denne vejrstation leveres af eksterne parter. Grenaa Havn påtager sig ikke ansvaret for nøjagtigheden af disse vejrdata, som derfor alene kan betragtes som en serviceinformation.

Vindretning:
Vind (vindstød):
Max vind:
Vandstand:
Temperatur:
Luft:
Vand:
Luftfugtighed:
Sigtbarhed:
Lufttryk:

Historisk vejrdata

Luftfugtighed seneste døgn

Luftfugtighed seneste uge

Lufttryk seneste døgn

Lufttryk seneste uge

Sigtbarhed seneste døgn

Sigtbarhed seneste uge

Temperatur seneste døgn

Luft

Vand

Temperatur seneste uge

Luft

Vand

Vandstand seneste døgn

Målestander: 22121. Nordhavnsvej 8A,

Vandstand seneste uge

Målestander: 22121. Nordhavnsvej 8A,

Vindretning seneste døgn

Vindretning seneste uge

Vindstyrke seneste døgn

Middelvind

Vindstød

Vindstyrke seneste uge

Middelvind

Vindstød

Max vind seneste døgn

Max vind seneste uge