Skip to main content

Grenaa Havn er ISPS-sikret område

Grenaa Havn følger lovgivningen om beskyttelse af den internationale skibstrafik og havnefaciliteterne. Derfor er adgangen til havnen sikret med hegn, kameraovervågning og bomsystem, et såkaldt ISPS-sikkert område (International Ship and Port Facility Security). Generelt efterspørger havnens kunder større sikringstiltag på havneområdet, hvilket ISPS-sikringen også medvirker til. Eksempelvis mere sikker håndtering med store maskiner og tungt materiel.Kun personer med et gyldigt ID-kort udstedt af Grenaa Havn A/S må opholde sig inden for sikret ISPS-område.