Skip to main content

Indberet affald

Maritim info

Verdensmål nr. 12

Fokus på klima og miljø

På Grenaa Havn har vi fokus på miljø og klima, og arbejder i den forbindelse med FN’s verdensmål nummer 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Derfor har vi udviklet et specialdesignet containersystem, der støtter skibene i at håndtere og sortere deres affald med størst muligt hensyn til miljøet. Affaldscontaineren rekvireres typisk via skibets mægler.

Affaldshåndtering

Ved etablering af effektive modtageordninger medvirker havnen til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt ved en forsvarlig håndtering af skibenes drifts- og lastaffald.

Målet er at gøre det smidigt for skibe, som anløber havnen, at aflevere deres affald i stedet for at udlede/dumpe det i havet. Grenaa Havns modtageordning er beskrevet i affaldshåndteringsplanen, som er gældende for erhvervs- og industrihavnen.

affaldscontainer

Regler om indberetning af affald

Alle skibe, der anløber danske havne, har pligt til at aflevere affald på havnen. Skibe er dog undtaget, hvis der er tale om mindre mængder affald, der miljømæssigt forsvarligt kan opbevares om bord, og hvis affaldet, sammen med senere frembragt affald, kan afleveres til en senere havn.

Indberetning af affald sker via SafeSeaNet. SafeSeaNet er et EU-baseret elektronisk netværk til udveksling af maritime relaterede informationer mellem medlemslandene.

Miljøvenlig bearbejdning af slopolie

Nordic Oily Waste driver på Grenaa Havn et specialdesignet renseanlæg til modtagelse af store mængder skibsaffald i form af spildevand og slopolie. Nordic Oily Waste modtager slopolie på havnen eller chartrer et tankskib, som henter slopolien på havet.
Nordic Oily Waste tilbyder også rengøring af skibets tanke. Selskabet har specialiseret sig i at filtrere slopolie i en biologisk proces, hvorefter slopolien kan genanvendes som støttebrændsel. Processen finder sted i miljøgodkendt tankanlæg på havnen.

Aflevering af slopolie i Grenaa

Aflevering af slopolie kan ske ved henvendelse til Nordic Oily Waste A/S på: