Skip to main content

Besejlingsforhold

Maritim info

Stena Line

Gode besejlingsforhold og umiddelbar tilgængelighed

Havnens fremskudte placering og gode besejlingsforhold året rundt er både praktisk og en økonomisk fordel for skibstrafikken. Når der skal søges havn på Jyllands østkyst, byder turen ind til Grenaa på særlig god tilgængelighed. Indsejling foregår via havnens 0,7 sømil lange og 12 meter dybe sejlrende, hvor både større og mindre skibe kan anløbe havnen effektivt og sikkert.

Beliggenhed og bassiner

Grenaa havns beliggenhed er 56°24,4’N 10°55,5’E. Havnen består af forhavn, færgehavn, sydhavn (bassin II og III), fiskerihavn (bassin I) og nordhavn (bassin IV og V) – sidstnævnte med en vanddybde på op til 11 meter.

Strøm

Med godt vejr løber der en regelmæssig strøm langs kysten. Strømmen skifter hver 6. time. Nordgående strøm er fremherskende, sydgående strøm er som regel svag. Hastighed normalt maks. 0,5 knob. Tidevandsområde: 0,25 m +/-. Vindforhold: Normalt er vindretningen V-SV.

Information om forhold

150 meter

Den ydre sejlrende er 150 meter bred

100 meter

Den indre sejlrende er 100 meter bred

375 meter

Havnens svajebassin er 375 meter i diameter

230 meter

Skibe over 230 meter kan anløbe i samråd med havn og lods under specielle forholdsregler

10.3 meter

Den normale, største skibslængde mulig er 230 meter (panamax-skibe) med en dybdegang på 10,3 meter. Skibe af den størrelse kan komme til kaj ved hjælp af kun to slæbebåde.

Havnelods

Havnelodsen rådgiver og hjælper skibets fører under sejladsen. Lodsen har særlig viden om de danske farvande herunder Kattegat, hvor Grenaa har en fremskudt placering med gode besejlingsforhold. Grenaa havn er umiddelbar tilgængelig året rundt, hvilket er både praktisk og en økonomisk fordel for skibstrafikken.

DanPilots lodsbåd

DanPilot Mike har base i Grenaa på Fiskerikajerne 22. DanPilot Mike er i en særlig liga af nye lodsbåde med bedre brændstoføkonomi, høj sikkerhed, stabilitet og udstyret med det mest moderne navigationsudstyr. Kontakt DanPilot 24/7 Operations Tlf. (+45) 63 25 66 66

Portus Pilot

Portus Pilot har ligeledes base i Grenaa havn. Du kan læse mere på portuspilot.dk og kontakte dem på telefon +45 20 44 44 46

Hesselø