Skip to main content
Om os

Strategi

Strategi – Partnerskabs­havn for en grøn verden

Grenaa Havn arbejder efter strategikonceptet Partnerskabshavn for en grøn verden. Vi tror på, at partnerskaber er afgørende for indfrielsen af havnens helt store målsætninger, og for vores arbejde med FN’s verdensmål.

Som Partnerskabshavn for en grøn verden, er vores ambition at bringe vores viden, netværk og faciliteter i spil. Alt sammen med henblik på at styrke dansk erhvervsliv, bidrage til vækst og udvikling i samfundet.

Actions 2021-2025

Her finder du vores strategiske aktion points frem mod 2025

 • Action 1

  Arbejde for en bedre infrastruktur på Djursland for at effektivisere transportkæden hos logistikafhængige virksomheder.

 • Action 2

  Digitalisering og implementering af ny teknologi skal være med til at sikre moderne og tidssvarende service.

 • Action 3

  Samarbejde med globalt orienterede virksomheder med fokus på genvinding, miljø og CO2-neutrale brændstoffer.

 • Action 4

  Fortsætte den positive udvikling i offshore-og vindindustrien ved at stå til rådighed med faglighed og faciliteter.

 • Action 5

  Løbende udvikle faciliteter og infrastruktur for at fastholde en effektiv og sikker distribution af bulk samt projektlaster.

 • Action 6

  Styrke relationen med færge-og linjefarten for herigennem at bidrage til turisme- og erhvervsudviklingen i Kattegatregionen.

 • Action 7

  10% af Grenaa Havns overskud anvendes til en bæredygtig omstilling inden for vores strategiske fokusområder

  Hos Grenaa Havn har vi specialiseret os inden for otte strategisk udvalgte forretningsområder. Vi stræber efter at gå forrest, så vi kan give vores kunder og samarbejdspartnere en professionel service. Vi sliber løsninger til, så de passer netop til jeres behov. Vi skaber plads til, at I lykkes.