Skip to main content

Debatindlæg om tillid og samarbejde

20. september 2023

Vil du vide mere?

Dette er et debatindlæg, skrevet af Henrik Carstensen, CEO Grenaa Havn A/S. Indlægget blev bragt i finans.dk den 12. september 2023.

Tillid og samarbejde skal genopbygges efter Åben dør-proces

For at genstarte det gode samarbejde om vindmølleprojekter bør ministeren overveje alternative muligheder for godkendelse af de mange seriøse ”tidligere åben dør-projekter”.

Hele vindbranchen var i chok, da regeringen kort før sommerferien smækkede døren i på Åben dør-projekterne. Der var ellers mange projekter, som var seriøse projekter, kystnære og skabt i et tæt samarbejde med kommunerne og erhvervslivet lokalt.

Jeg er næppe den eneste lokale erhvervsmand, der står undrende tilbage. Vi har lokalt såvel som i regeringen en fælles forståelse af, at vi hurtigst muligt skal udbygge vores grønne strøm i Danmark for at sikre forsyningssikkerheden herhjemme og samtidig gøre os fri af f.eks. russisk gas. Det lå derfor lige for at godkende så mange, seriøse Åben dør-projekter som muligt.

Konkret arbejder vi naturligvis stadig for at få projekterne igennem og den grønne strøm produceret. Der er dog også en større problemstilling i hele processen med Åben dør. Det er en helt afgørende forudsætning for en effektiv, grøn omstilling i Danmark, at vi kan have tillid til hinanden på tværs af regering, private vindudbydere og -producenter, kommuner og erhvervsliv. Vi skal have tillid til ordentlige rammer for udviklingen og forudsigelighed i de aftaler, som vi indgår med hinanden.

For at genstarte det gode samarbejde kunne ministeren passende overveje alternative muligheder for godkendelse af de mange seriøse ”tidligere åben dør-projekter”. Dette kunne være i en overgangsordning, så vi i det lokale erhvervsliv hurtigt kan komme videre med at omsætte klimavisioner til virkelighed.

Læs også Henrik Carstensens debatindlæg om hvilke konsekvenser afslag på åben dør-projekter har for lokalområderne

Vil du vide mere?

Seneste nyheder