Skip to main content

Grenaa Havn vil være med, når vindmøller skal genbruges

31. januar 2023

Vil du vide mere?

Grenaa og Grenaa havn kan blive et af flere hotspots for genbrug, genanvendelse og upcycling af vindmøller, når eksisterende vindmøller skal demonteres og fjernes fra deres oprindelige placering.

Det står klart, efter Grenaa Havn har været med i fire års udviklende samarbejde med andre europæiske videnstunge partnere, heriblandt flere universiteter, som alle ser en fremtidig industri etableret indenfor genbrug og recycling af især offshore vindmøller.

De seneste fire år har Grenaa Havn deltaget i DecomTools, et EU-projekt, som har arbejdet med mulighederne for at genbruge og recycle primært offshore vindmøller. Målet har været at indsamle erfaringer og viden, så industrien kan nedbringe omkostningerne ved dekommissionering med 20% og reducere miljøbelastningen med 25%.

Et område for specialister

Indenfor de næste ti år vil der være mange udtjente vindmøller, som skal nedtages i hele Europa. Vindmøller har en levetid på omkring 25 år, inden de skal tages ned eller alternativt ’livsforlænges’ med en grundig istandsættelse. På Grenaa havn er der allerede etablerede virksomheder, som er specialister i genbrug og recycling.

Grenaa Havn er eksperter i logistik, et område som er vigtigt, når hundredevis af vindmøller skal transporteres i land for at genbruges. Billedet er fra et tidligere projekt, hvor otte møller blev total-renoveret og kom tilbage i drift.

”Grenaa Havn har en unik position i forhold til at håndtere og genbruge vindmøller på en bæredygtig måde. Vi har et veludbygget netværk af virksomheder indenfor genanvendelse og recycling og vi er selv eksperter indenfor logistik, hvilket gør os i stand til at håndtere dette på en effektiv måde,” siger Henrik Carstensen, CEO for Grenaa Havn og fortsætter: ”Vi er stolte af at kunne være en del af denne fremtidige industri og arbejdet mod en bæredygtig løsning for vindmøller. Vi ser frem til at kunne tilbyde vores erfaring og ekspertise i denne proces.”

Hvad gør man med brugte vindmøller?

Helt konkret er der flere måder, man kan bruge de udtjente vindmøller. Det kan være genbrug, af de dele som er i god stand. Disse dele kan bruges i andre vindmøller. Metal kan smeltes om, vingerne kan laves til granulat eller bruges til noget helt andet. Både behov og ideer er til stede, og Grenaa Havn har ekspert-erfaring med logistikken og et netværk af nuværende kunder, der har stor erfaring indenfor hele genanvendelses-tankegangen.

Vindmøllevinger kan genanvendes til mange ting. Her er det granulat anvendt som ‘ingrediens’ i forskellige plader

”Vi ser et stort potentiale i at genbruge og genanvende vindmøller. Det er ikke kun godt for miljøet, men også for erhvervslivet, da det kan reducere omkostningerne ved dekommissionering og øge mulighederne for at genanvende de enkelte dele,” fortæller Theis Gisselbæk, CCO for Grenaa Havn.

”Allerede nu er der virksomheder på Grenaa havn, som ophugger vindmøller til genbrug og til recycling. Det vi konkret venter på er, at betragtelig flere vindmøller demonteres, så vi kan komme i gang og køre storskala på projektet. Vi har både pladsen og ekspertisen lokalt. Så vi er klar,” slutter Theis Gisselbæk og understreger, at Grenaa Havn gerne vil i dialog med virksomheder som allerede arbejder med, eller søger viden indenfor recycling og genbrug af vindmøller.

Vil du vide mere?

Seneste nyheder