Skip to main content

NRGi sikrer 100% grøn strøm til Grenaa Havn

9. december 2021

Vil du vide mere?

100% dansk produceret og klimavenlig strøm skal fremover drive aktiviteterne på Grenaa Havn og cementere havnens stærke ambitioner for den grønne omstilling. Det er resultatet af en ny leverandøraftale, som netop er indgået med NRGi-koncernen.


Partnerskabshavn for en grøn verden 2025

Sådan lyder den strategiske ambition for en af Danmarks store erhvervs- og industrihavne, der sætter trumf på arbejdet med at bidrage til de danske klimamålsætninger i en ny grøn tiårig partnerskabsaftale med NRGi. Fremover skal energikoncernen sikre, at havnens aktiviteter bliver drevet af grøn strøm fra vedvarende energikilder, og på længere sigt endda levere lokalproduceret strøm fra nyetablerede projekter i nærområdet.

Fælles ambitioner for en grønnere verden

”Verden er i forandring og Grenaa Havn er med. Det er både vores ønske og forpligtelse at medvirke til at skabe grøn vækst og fremme at bæredygtighed gennemsyrer alt, hvor det er muligt– internt som eksternt. Derfor er vi glade for at kunne indgå en aftale med NRGi, der deler vores ambitioner for en grønnere verden,” forklarer Henrik Carstensen, CEO hos Grenaa Havn A/S.

”Grenaa Havn arbejder aktivt med FN’s verdensmål og har med aftalen lagt særlig vægt på muligheden for at få en samarbejdspartner, der kan tilbyde klimavenlig strøm og har ønske og ambitioner om et lokalforankret samarbejde på længere sigt,” supplerer Kirsten Hvid Schmidt, CFO hos Grenaa Havn A/S.

Godt i spænd med NRGi koncernens ønsker

På den anden side af partnerskabet er NRGi glade for aftalen, der falder godt i spænd med koncernens ønske om at indgå i et samarbejde, der ikke blot understøtter, men accelererer den grønne omstilling.

”Vi glæder os til at indgå i et partnerskab, hvor vi kan bidrage til at fremme den grønne omstilling lokalt i området og på længere sigt, at samarbejdet medvirker til, at der produceres mere grøn strøm til gavn for hele energisystemet,” fortæller Jakob Bundgaard, direktør hos NRGi Renewables.

”Der er indgået en tiårig aftale, hvor NRGi indledningsvist servicerer havnen med grøn strøm fra NRGi’s egne vindmøller ved Tagmarken i Thisted. Ambitionen er, at Grenaa Havn medvirker til realiseringen af et kommende projekt ved at indgå en tiårig PPA (fastpris aftale). Aftalen giver sikkerhed om elafregningen på et projekt, der vil blive etableret uden støtte, og som i sidste ende vil bidrage med mere grøn strøm i det østjyske elnet til gavn for os alle”, fastslår Jakob Bundgaard.

Om Grenaa Havn
Grenaa Havn er en af Danmarks største erhvervs- og industrihavne med en central placering og god plads til udvikling. Adgangen til havet er populært det, Grenaa Havn lever af. Et stolt knudepunkt i midten af Danmark – Porten til Kattegat.

Om NRGi
NRGi er en forkæmper og accelerator for den grønne omstilling i Danmark – og for en bedre fremtid. NRGi er ejet af 220.000 andelshavere og består af 1.500 engagerede medarbejdere, der alle bidrager til et grønnere og mere velfungerende Danmark.

Vil du vide mere?

Seneste nyheder