Skip to main content

Holder vækstsporet

19. april 2021

Vil du vide mere?

Grenaa Havn A/S har i 2020 opnået en omsætning på 60 millioner kr., som er akkurat identisk med de to rekordår 2018 og 2019. På bundlinjen lyder årets resultat på 9,2 millioner, som er over det budgetterede, men ligger under rekordårene.

På generalforsamlingen for Grenaa Havn A/S udtrykte formanden for bestyrelsen, Bent Hansen, tilfredshed med årets resultat:

”Vi er stolte over, at den positive udvikling er fortsat til trods for Covid-19. Vores resultatet er faldet på bundlinjen, men det skyldes, at vi i foråret tog myndighedernes opfordring til os, om at holde samfundshjulene i gang. Derfor dedikerede vi en del af indtjeningen til renoveringsprojekter samt digitalisering af systemer og arbejdsprocesser. Dermed sikrede vi, at der var masser af arbejde at tage fat i”.

Grenaa Havns CEO, Henrik Carstensen, deler formandens og bestyrelsens begejstring, og er særligt tilfreds med de mange fremadskuende investeringer havnen har foretaget i 2020:

”Havnen har bl.a. købt en stor eldrevet mobilkran, etableret en ny multiplads og tre bulkhaller. Det mest skelsættende, er utvivlsomt bestyrelsens historiske beslutning om at investere op mod 100 millioner kroner i en ny ”superkaj”. Den nye superkaj og det tilknyttede baglandsareal, er skræddersyet til at kunne håndtere store skibe og rigge bl.a. offshore-installationsskibe. Og vil blive forsynet med 18 MW landstrøm. Området skal også dedikeres til at bistå produktion af grønne energiformer som Power-to-X.

Infrastruktur er afgørende for grøn vækst

Det var dog også en skuffet formand, der i sin beretning italesatte ærgrelsen over, at en motorvej til Grenaa ikke er kommet med i infrastrukturforhandlingerne. Bent Hansen forsikrede samtidigt om, at havnens målrettede arbejde for infrastrukturen fortsætter:

”Grenaa Havn er i vækst, Stena Line er i vækst og Aarhus Lufthavn er i rivende udvikling. Derfor appellerer vi til, at politikerne prioriterer og anerkender Djursland, som en drivkraft til national vækst. På dette kan jeg give mange eksempler, men vil fremhæve Stena Lines massive satsning på deres nye Halmstad rute relateret til at flytte tung trafik fra E45/E20 og ud at sejle. Målet er 30.000 lastvognstog yderligere på den nye rute. Dette vil bidrage positivt til trængslen på de førnævnte vejstrækninger og ikke mindst, give et noget bedre CO2 regnskab. Men før dette kæmpe vækstpotentiale kan forløses, så kræver det en infrastruktur, der binder Djursland bedre sammen med resten af Danmark”.

Nye medlemmer af bestyrelsen

I bestyrelses-regi har 2021 budt på flere ændringer i bestyrelsessammensætningen, idet Grenaa Havn A/S byder velkommen til tre nye bestyrelsesmedlemmer, Laura Hay, Lene Skovsgaard Sørensen og Jess Abildskou. Laura Hay er tidligere rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune og har mange års erfaring som professionelt bestyrelsesmedlem. Lene Skovsgaard Sørensen er CEO i netværket DWP System Supplier og har ligeledes solid erfaring som professionelt bestyrelsesmedlem. Jess Abildskou har som ejer og CEO i Abildskou A/S og som bestyrelsesmedlem i Orskov Yard over 20 års erfaring fra transportbranchen. Derudover har Jess Abildskou været bestyrelsesmedlem i DI Transport i over 10 år.

Udover førnævnte består bestyrelsen af formand Bent Hansen, næstformand Lars Pedersen, Kasper Bjerregaard, Steen Jensen, Lars Møller og Anne Bjerrekær. Formand Bent Hansen ser frem til at fortsætte det gode samarbejde og videreføre Grenaa Havns nye 2025-strategi med direktion og bestyrelse.

Vil du vide mere?

Seneste nyheder