Skip to main content

Forfatter: Anja Fabricius Madsen

En inspirerende dag i Esbjerg

Grenaa Havn var i torsdags på besøg i Esbjerg for at deltage i Havnenes Arbejdsmiljødag med hovedtemaerne arbejdsmiljøudfordringer knyttet til energi og grøn omstilling

Vi mødte talstærkt op med hele vores arbejdsmiljøorganisation, miljøorganisation og beredskabsgruppe, som fik mangeværdifulde input og erfaringer med sig hjem.

Det tætte samarbejde mellem offshoreindustrien og havnene skaber mening, og det var fantastisk at se dialogen blomstre på tværs af forskellige havne. Dagen blev rundet af med en spændende havnerundtur på den store, flotte havn inden turen gik hjem til Grenaa igen.

Grenaa Havn leverer rekordomsætning for femte år i træk

Grenaa Havn A/S opnåede i 2023 en nettoomsætning på 79,9 mio. kr. Det er således femte år i træk, havnen leverer rekordomsætning, og det er samtidig en stigning i omsætning på mere end 30 procent i forhold til 2021. Årets nettoresultat lyder på 11,9 mio. kr.

Havnens bestyrelse betragter årets resultat som meget positivt, lød det fra Bent Hansen, bestyrelsesformand for Grenaa Havn A/S, ved mandagens generalforsamling:

”Årets resultat afspejler bl.a., at vi her i Danmarks mest centrale dybvandshavn har opbygget en god baseforretning og et solidt fundament, der er et udtryk for vores styrkepositioner”, siger Bent Hansen.

Henrik Carstensen, CEO i Grenaa Havn A/S, deler tilfredsheden med de resultater, havnen har leveret i det forgangne år.

”I 2023 har vi haft høj aktivitet i alle kernesegmenterne. Og på de indre linjer er vi nået langt på områder som ESG, CSR og ISO, hvilket bidrager til, at vi også i de kommende år har en berettigelse over for vores samarbejdspartnere. Vores store fokus – både i 2023 og i tidligere år – har været på at udvikle nye relationer. Aktuelt gør vi en stor indsats inden for vindsegmentet, der er og bliver et område i kæmpe vækst”.

Og netop plejen af eksisterende relationer og udviklingen af nye er kendetegnende for den dygtige drift af Grenaa Havn, tilføjer Bent Hansen:

”Kendskabet og tilliden til Grenaa Havn er stigende, og det kan havnen takke direktøren og hans organisation for. Er der ikke gode relationer, finder kunderne et andet sted, og det er dét, jeg er mest glad for som formand; at der er oparbejdet en tillid, der gør, at Grenaa Havn er konkurrencedygtig og synlig for nye kunder”, siger Bent Hansen.

Øget kapacitet nødvendig for fortsat vækst

Med travlheden følger et slid på materiel og arealer, og der er i løbet af året brugt prioriterede ressourcer på, at havnen også står skarpt i fremtiden.

Men hvis Grenaa Havns vækstrejse skal fortsætte, er det også helt nødvendigt, at der investeres i fremtiden. Både i form af nyt materiel – som eksempelvis den nye hydrauliske kran, der forventes at komme til Grenaa i 2025, men også øget kapacitet i form af mere havneareal, lyder det fra Bent Hansen:

”Vi skal sikre, at vi forbliver i superligaen af havne, der er attraktive for de kommende offshore vindmølleprojekter i Kattegat, Skagerrak og Østersøen. Vi kigger ind i en særdeles spændende fremtid – især også på vindsegmentet. Det første store projekt er planlagt til afvikling fra Grenaa Havn i 2026, og hvis vi har pladsen, er der flere spændende ting i pipeline”, siger han.

En understøttelse af havnens akutte arealbehov i løbet af 2024 er således afgørende for, at alle disse potentialer bliver omsat til virkelighed, og der arbejdes derfor intensivt sammen med havnens ejer på at finde yderligere arealer uden for havnen, tilføjer Bent Hansen:

”Det er vores håb, at vi sammen med Norddjurs Kommune kan finde en hurtig løsning, således at havnen kan få mulighed for at leje eller købe de nødvendige arealer. 2024 bliver et år, hvor vi ikke kan fortsætte udviklingen, hvis ikke vores kapacitet øges. Det må være i alles interesse, at vi i fællesskab sikrer forudsætningerne for havnens fortsatte vækst og udvikling”, lyder det fra bestyrelsesformanden, der tilføjer, at også infrastrukturen og tilgængeligheden til Grenaa fortsat har været et fokusområde i 2023.

Strategisk fokus og udsigt til 2030-strategi

Grenaa Havn har i det seneste år sat flere ord på selskabets ambitioner og indsatser inden for både miljø, samfund og ledelse, i daglig tale ESG. Således afleverer havnen også en flot CSR-rapport, der beskriver, hvordan Grenaa Havn A/S praktiserer at drive en ansvarlig virksomhed.

”Vi ønsker helhjertet at være en trivselsfremmende arbejdsplads for vores vigtigste ressource; nemlig vores medarbejdere. I løbet af året blev vi certificeret inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Tre ISO-standarder, som vi er fantastisk stolte af at være kommet i mål med”, siger Henrik Carstensen.

Bent Hansen tilføjer, at det øgede strategiske fokus har givet anledning til en opdatering af 2025-strategien med en ny bæredygtighedsstrategi:

”Vi var allerede langt med mange af de mål, vi havde sat os frem mod 2025, og udviklingen har styret os i en retning, hvor vi nu tager udgangspunkt i både ESG, ISO, SMART-mål, verdensmål og en række signaturprojekter. Inden længe tager vi hul på de næste vigtige skridt mod udarbejdelsen af vores 2030-strategi”.

Bestyrelsen fortsætter uændret

Jess Abildskou var eneste bestyrelsesmedlem, der var på valg, og han blev genvalgt. Bestyrelsen fortsætter derfor uændret.

Bestyrelsen i Grenaa Havn A/S består af formand Bent Hansen, næstformand Laura Hay Uggla, Anette Liebe, Benny Hammer, Jens Meilvang, Lene Skovsgaard Sørensen, Daniel Isak Dallerup og Jess Abildskou.

ESG-netværksmøde og videndeling på Grenaa Havn

Den 3. april 2024 var en milepæl, hvor vi sammen med Danske Havne åbnede dørene for et inspirerende ESG-netværksmøde og videndeling.

Fra den første duft af frisk kaffe til den spændende havnerundtur, blev dagen fyldt med indsigt, sparring og muligheder.

Lasse Vinblad Thaisen fra Viegand Maagøe, leverede et knivskarpt oplæg, hvor vi dykkede ned i alt fra CSRD-lovgivningen til strategisk brug af ESG-data. Vi diskuterede, hvem der berøres af disse krav, og hvordan vi kan drage fordel af ESG-rapportering både internt og eksternt. Efter Lasses oplæg bød både Grenaa Havn og Ålborg Havn ind med hver sin viden og erfaring.

Det var tydeligt, at de repræsenterede havne var på forskellige stadier af deres ESG-rejse. Nogle havde flere års erfaring, mens andre var i den spæde start. Denne forskellighed tilføjede dybde til vores diskussioner og gav os mulighed for at lære af hinanden.

Dagen blev rundet af med en fantastisk tur rundt på Grenaa Havn, hvor vi fik et levende indblik i, hvordan bæredygtighed og effektiv drift går hånd i hånd.

Tak til alle, der deltog, for jeres engagement og bidrag til en grønnere fremtid! Lad os sammen fortsætte med at skabe positive forandringer for vores havn og samfund. 

Grenaa Havn på besøg hos Hallands Havne

Grenaa Havns bestyrelse og ledergruppe var i slutningen af sidste uge på besøg hos Hallands Havne som består af havnene i Halmstad og Varberg.

Besøget foregik i Halmstad, og var et genbesøg efter Hallands Havne tidligere har besøgt Grenaa Havn. Stena Lines rute mellem Grenaa og Halmstad giver et naturligt ”bindeled” mellem Halmstad- og Grenaa Havn, og derved muligheder for at videns dele og udveksle erfaringer indenfor andre spændende segmenter, som begge havne arbejder med.

Besøget var særdeles interessant, og omfattede blandt andet en dialog omkring turisme og optimering af færgetrafikken mellem Halmstad og Grenaa relateret til både biler og den tunge trafik. Herudover et spændende indlæg om Halmstad Kommune og Halmstad Havn, samt meget spændende virksomhedsbesøg hos Stena Recycling og Biltema, og begge firmaers meget imponerende set-up på Halmstad Havn

En stor tak til Stena Line, Halmstad Kommune og Destination Halmstad for spændende indlæg, og også tusind tak til Stena Recycling og Biltema for nogle meget interessante virksomhedsbesøg. Endelig også mange tak til Hallands Havne for et godt værtskab og et fantastisk spændende program. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med jer, og udbygge vores tætte relationer yderligere

Gældende: Grenaa Havn fastholder energitillæg

Pr. 1. januar 2023 indførte Grenaa Havn et energitillæg på mobilkraner og øvrigt materiel.

Energipriserne har en direkte og stor økonomisk effekt på vores daglige drift, hvilket betyder, at vi pr. den 1. april 2024 fastholder et energitillæg.

Tillægget er reduceret med 20% pr. 1. april 2024, hvorfor det nye gældende tillæg lyder som følgende:

Mobilkraner: DKK 191,00 per time
Øvrigt (reachstackere, trucks, gummiged): DKK 108,00 per time.

Dette ekskl. moms.

Grenaa Havns energitillæg er gældende frem til og med 30. juni 2024. Ved udgangen af juni vil hjemmesiden opdateres for næst kommende kvartal.

Denne opdatering, som er baseret på det foregående kvartals gennemsnitspriser for diesel og el, vil kunne ses senest den 20. i den sidste måned af det igangværende kvartal. Energitillægget vil blive beregnet indtil priserne for diesel og el er tilbage på sit oprindelige basisniveau.

Basisniveauer er baseret på gennemsnitlige diesel- og elpriser for 2021 og 2022 på henholdsvis DKK 9,46 for en liter diesel og DKK 0,56 per KWH for el (eksklusive afgift og moms).

Vidensdeling med dele af den Canadiske Maritime industri

Grenaa Havns CEO Henrik Carstensen, havde i sidste uge fornøjelsen af, at deltage i en tur til Canada sammen med en delegation med repræsentanter fra Danske Havnes brancheforening, andre Danske Havne, udenrigsministeriet og Det Danske konsulat i Canada.

Hovedformålet med turen var at besøge andre Canadiske Havne, samt relaterede brancheforeninger m.m. Under disse interessante besøg, blev der blandt andet fokuseret på en gensidig dialog omkring f.eks. denne grønne omstilling, Greenfield projekter, investeringsmuligheder, ejerskab af havnene, myndighedsbehandling osv.

En af dagene på turen, var Det Danske konsulat i Canada og Udenrigsministeriet vært ved en heldags konference, hvor agendaen blandt andet omfattede en god specifik fokus på flere af ovenstående emner. På denne konference – som havde en god repræsentation fra store dele af den maritime industri i Canada – holdt Henrik Carstensen et indlæg om Grenaa Havns arbejde med den grønne omstilling og fremtidens kommende off shore projekter i Kattegat og Østersøen, hvor Grenaa Havn forventer at få en vigtig rolle både som pre-assembly- og O&M havn.

Endelig så bød turen på et interessant og spændende møde med den Danske Ambassadør i Canada, Hanne Fugl Eskjær, med en god gensidig dialog om hvordan vi i fællesskab kan udvide vores maritime samarbejde mellem Canada og Danmark.

Ny færgerampe til Sverigestrafikken

Mens færgen Stena Nautica nød juleferien i Halmstad, var der ingen hvilepause for Grenaa Havn. Tværtimod blev helligdagene udnyttet til fulde, idet havnen iværksatte et ambitiøst projekt: installationen af en nedre rampe til Sverigestrafikken.

Efter juletidens travlhed blev rampen omhyggeligt testet i de første måneder af 2024 for at sikre, at den fungerede fejlfrit. Og nu, med bekræftelsen af dens fulde funktionsevne, er vi glade og stolte over at have denne vigtige infrastruktur på plads. Rampen er ikke blot en forbedring af vores nuværende faciliteter; den er en sikring af vores fremtid på færgelejet.

Dette projekt blev realiseret gennem et tæt samarbejde mellem Grenaa Havn, Stena Line og HSM, en lokal leverandør. Samarbejdet mellem disse parter har været afgørende for succesen af projektet, og det viser styrken ved lokalt engagement og ekspertise.

Det er værd at bemærke, at den oprindelige nedre rampe blev bygget for et halvt århundrede siden til ruten mellem Grenaa og Hundested. Den har tjent formålet godt i årtier, men med udviklingen af havnens behov og fremskridt var det nu tid til en fornyelse.

Således repræsenterer denne nye nedre rampe ikke kun et skridt fremad i moderniseringen af Grenaa Havn, men også et symbol på kontinuerlig forpligtelse til kvalitet og fremtidig bæredygtighed i havnets færgeleje.

VIGTIG BESKED om sikker færdsel på Færgevej – Østre Mole

Vi ved mange holder af at komme på molen, men grundet stormskader er den desværre stærkt beskadiget. Bølgerne er voldsomme, og kan med lethed flytte betonblokke på op til 2,5 tons!

For at sikre jeres sikkerhed har vi opstillet afspærringer med adgang forbudt, som vi beder jer overholde. Molen er udelukkende spærret af for at passe på jer og for at vi kan foretage de nødvendige reparationer når forsikringsspørgsmålet er afgjort.

​Vi håber på jeres forståelse og at kunne åbne molen hurtigst muligt – vi melder ud når det igen er sikkert at færdes på den.

​Vi ønsker ikke at se nogen komme til skade – så pas på jer selv og hinanden.

SKABELON TIL NYHEDER – DUPLICATE INDLÆG Copy

AREAL TIL AFSNIT – BRØDTEKST

MELLEMRUBRIK H2

AREAL TIL AFSNIT – BRØDTEKST

MELLEMRUBRIK H2

AREAL TIL AFSNIT – BRØDTEKST

MELLEMRUBRIK H2

AREAK TIL AFSNIT – BRØDTEKST

I begyndelsen af projektet fik Grenaa Havn leveret en ny mobilkran. En Liebherr 550 (tv.) med en løftekapacitet på op til 144 ton, hvilket kom projektet til gavn.

Godt og stærkt samarbejde med lokale virksomheder

AREAK TIL AFSNIT – BRØDTEKST

Status på stormen, der har ramt havnen

En meget hård østlig storm har i dag ramt Grenaa havn. Stormen har i eftermiddagstimerne taget til i styrke.

Kraftige bølger har ødelagt bolværk

Bølgerne har derfor været så kraftige, at de desværre har ødelagt en lille del af bolværket på den Sydlige mole. Dette betød, at der i en periode kom massive vandmasser ind på havneområdet, hvilket blandt andet ”ramte” Stena Lines opmarch områder og de til tilstødende veje.

Efter skaden var konstateret, gik havnens medarbejdere omgående i gang med at prøve at udbedre denne. Det lykkedes med foranstaltningen af en betonmur bygget op af betonklodser, hvor resultatet kan ses af fotoet her.

Dette har tilsyneladende og heldigvis hjulpet på situationen således, at vandmasserne på havnen siden muren var færdig, ikke er steget yderligere.

Dette sammen med en anden nødløsning, hvor vi har prøvet at lede en del af vandet igennem det Sydlige rækværk og ud i Grenaaen, har også hjulpet på situationen.

Folk der har været og arbejdet på havnen i mange år, har til os i dag udtalt, at det er den værste storm de har oplevet igennem de seneste 40 år. Stormen er således et godt bevis på de massive kræfter fra havet vi har været og er oppe imod.

Bølgerne vil aftage i kraft, styrke og højde

Ifølge de seneste vejrmeldinger, så skulle vinden indenfor de kommende timer dreje mere i Nord, hvilket også vil betyde, at bølgerne vil aftage i kraft, styrke og højde.

Heldigvis så har der i dag ikke været højvande, hvilket har betydet, at vores havnebassiner i Sydhavnen ikke har fået vand ind over kajerne.

Udviklingen følges tæt

Ovenstående tiltag betyder, at vi har den nødvendige kontrol over situationen, men at vi selvsagt fortsat følger udviklingen meget specifikt.

Opdatering kl. 20.40, d. 3. januar 2024.