Skip to main content

Gældende: Grenaa Havn fastholder energitillæg

21. juni 2024

Vil du vide mere?

Pr. 1. januar 2023 indførte Grenaa Havn et energitillæg på mobilkraner og øvrigt materiel.

Energipriserne har en direkte og stor økonomisk effekt på vores daglige drift, hvilket betyder, at vi pr. den 1. juli 2024 fastholder et energitillæg.

Tillægget er reduceret med 20% pr. 1. april 2024, hvorfor det nye gældende tillæg lyder som følgende:

Mobilkraner: DKK 191,00 per time
Øvrigt (reachstackere, trucks, gummiged): DKK 108,00 per time.

Dette ekskl. moms.

Grenaa Havns energitillæg er gældende frem til og med 30. september 2024. Ved udgangen af september vil hjemmesiden opdateres for næst kommende kvartal.

Denne opdatering, som er baseret på det foregående kvartals gennemsnitspriser for diesel og el, vil kunne ses senest den 20. i den sidste måned af det igangværende kvartal. Energitillægget vil blive beregnet indtil priserne for diesel og el er tilbage på sit oprindelige basisniveau.

Basisniveauer er baseret på gennemsnitlige diesel- og elpriser for 2021 og 2022 på henholdsvis DKK 9,46 for en liter diesel og DKK 0,56 per KWH for el (eksklusive afgift og moms).

Vil du vide mere?

Seneste nyheder